Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Beweging & motoriek

Pagina delen

GO! scholen bieden dagelijks beweging aan. Naast de uren Lichamelijke Opvoeding zien onze scholen het als een opdracht om hun leerlingen tijdens de diverse pauzes, voor en na de schooltijd, mogelijkheden te bieden om meer te bewegen en dit te promoten. De leerlingen bewegen zo niet alleen meer tussen en na de lestijden, maar krijgen ook de smaak te pakken van een actieve leefstijl.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt altijd doelgericht. Enkele doelstellingen ter illustratie.

Doelstellingen

 • Leerlingen bewegen meer tijdens de schooluren
 • Leerlingen bewegen meer na de schooluren
 • Leerlingen kunnen vlot gebruikmaken van een degelijke infrastructuur en materialen
 • Leerlingen beseffen het belang van voldoende beweging en de relatie met andere gezondheidsfactoren
 • Leerlingen bewegen op een verantwoorde manier

Onderdeel van beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema beweging. Door periodes van inactiviteit te doorbreken met korte bewegingsrijke activiteiten, scherp je o.a. de concentratie aan, wat het leren ten goede komt. Bovendien heeft het thema beweging niet enkel een invloed op de fysieke gezondheid, maar evenzeer op de sociale en mentale gezondheidsaspecten. Via bewegen en sporten leer je leerlingen ook samenwerken, omgaan met tegenslagen en hun weerbaarheid te verhogen.

Werk maken van beleid

Meer weten over het bewegingsbeleid op school? Lees op de website Gezond Leven wat een bewegingsbeleid inhoudt, welke stappen je hiervoor neemt en welke materialen er al beschikbaar zijn om het bewegingsbeleid op school te stimuleren.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de Pedagogische BegeleidingsDienst. Maar voor de thematische expertise rond het thema 'beweging en motoriek' werkt het GO! samen met Sport Vlaanderen, MOEV en VIGL.

Ondersteuning op maat

Bij MOEV kan je terecht voor ondersteuning op maat van jouw school.

Motoriek en Prodia

Hoe kan een school elke leerling kansen geven om zich op motorisch vlak op eigen tempo te ontwikkelen? Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op motorisch vlak? Op deze vragen kan je een antwoord vinden in het Protocol Motoriek van Prodia.

Prodia streeft naar een meer gestandaardiseerde en kwalitatieve leerlingenbegeleiding binnen een continuüm van zorg. Het is een netoverstijgend project van Onderwijs (CLB's en onderwijsscholen). Prodia heeft een Algemeen Diagnostisch Protocol waarin denkkaders en richtlijnen voor leerlingenbegeleiding en diagnostiek worden toegelicht en zeven specifieke diagnostische protocollen die op verschillende ontwikkelings/functioneringsgebieden ingaan. In het kader van gezondheidsbeleid rond dit thema kan je beroep doen op het Protocol Motoriek rond motorische ontwikkeling en problemen.

Online leerlijn thema beweging & motoriek

Ontdek op de website van Gezond Leven met een handige zoekfunctie welke leerinhouden geschikt zijn voor jouw klasgroep, van de 1ste kleuterklas tot het 6de middelbaar, inclusief bijhorende lesmaterialen.

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.