Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

EHBO & veiligheid

Pagina delen

De scholen van het GO! willen een veilige, aangename en gezonde omgeving zijn. Veilige en nette gebouwen nodigen leerlingen uit om bewust te leren omgaan met hygiëne en risico's. In overleg met de omgeving werkt het schoolteam ook aan een veilige situatie rondom en op weg naar de school.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

 • Leerlingen hebben een goede (lichaams)hygiëne
 • Leerlingen gaan naar school in een veilig gebouw
 • Leerlingen maken gebruik van ergonomisch materiaal en methoden
 • Leerlingen schatten de gevolgen van hun eigen (on)veilig gedrag goed in
 • Leerlingen leven op school veiligheidsvoorschriften en –regels na
 • Leerlingen gaan naar school in een verkeersveilige omgeving
 • Leerlingen verplaatsen zich bewust op een veilige manier
 • Leerlingen passen de basisvaardigheden van eerste hulp toe

Onderdeel van beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema EHBO en veiligheid. Een ongezonde en onveilige schoolomgeving, zoals bijvoorbeeld niet-ergonomisch schoolmeubilair, kan leiden tot diverse gezondheidsklachten (spierpijn, hoofdpijn … ). Wanneer leerlingen niet comfortabel kunnen leren, zal dit uiteraard ook een negatieve invloed hebben op hun welbevinden, concentratie, motivatie en leerprestaties.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de Pedagogische BegeleidiensgsDienst. Ook bij de gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! kan je terecht voor specifieke vragen rond preventie en veiligheid op school. 

Infectieziekten op school

Is er (een vermoeden van) bof, buikgriep/voedselinfectie (vanaf 2 of meer gevallen (binnen een week) in een klas(groep)), buiktyfus, difterie, Escherichia coli, hersenvliesontsteking (meningitis), hepatitis A, hepatitis B, krentenbaard (impetigo), kinderverlamming (polio), kinkhoest, mazelen, rode hond (rubella), roodvonk (scarlatina), schurft (scabiës), schimmelinfectie van de huid, shigella, tuberculose of windpokken (varicella) op school? Dan neemt de schooldirecteur contact op met de CLB-arts voor advies omtrent de maatregelen die genomen moeten worden om verspreiding van de infectieziekte op school te voorkomen.

Voor EHBO en veiligheid heeft het GO! verschillende partnerorganisaties: Rode Kruis-Vlaanderen en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Inspiratiemateriaal

Leerlijn eerste hulp (pijler "educatie van de gezondheidsmatrix")

De leerlijn eerste hulp is een praktisch instrument waar leerkrachten of scholen meteen mee aan de slag kunnen gaan. De leerlijn biedt een overzicht van leerinhouden doorheen de verschillende onderwijsniveaus. Dit gaat van kleuteronderwijs, over lager onderwijs, tot secundair onderwijs. Binnen elk thema wordt een onderscheid gemaakt tussen kennis, vaardigheden en attitudes. Diverse thema's zoals reanimeren en defibrileren, huid- en brandwonde, bloeding, letsel, vergiftiging, .. komen aan bod in de leerlijn.

Het is belangrijk te vermelden dat de leerlijn een adviserende leidraad is. Elke school dient het gegeven te vertalen naar de eigen situatie, praktijk, werkvormen, instrumenten ... De leerlijn dient dus school- en klasspecifiek te worden gemaakt.

Eerste hulp op school

Surf ook eens naar www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/ehbo-op-school. De Vlaamse overheid vertelt je over het belang van eerste hulp op school, legt uit hoe je aan de slag kan gaan met eerste hulp en geeft praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie.

Verkeer op school

De VSV maakte een overzicht van allerhande educatieve materialen rond verkeer op school per doelgroep.

 • Een jaarplan per klas/leeftijd waarbij je in één oogopslag het aantal verkeerslessen en de link naar het gratis educatief materiaal en de eindtermen/leerdoelen ziet.
 • Een leuke en interactieve verkeersquiz voor ouders bij jou op school.
 • Een fietsquiz aan de schoolpoort voor het secundair onderwijs.


Binnenkort verschijnt er nog een lesfiche om met een Telraam op school te werken dat het verkeer voor je schoolpoort telt. De eerste tien scholen die zich gratis laten begeleiden door de VSV om tot een veiligere schoolomgeving te komen, krijgen trouwens zo'n Telraam helemaal gratis.

Hoe begin je aan de organisatie van een voetgangers- of fietsexamen? Wat is de verticale leerlijn ter voorbereiding daarvan vanaf de kleuterschool? Hoe kun je goede verkeerslessen aanbieden per leeftijd in basis- en secundair onderwijs? Bij vragen rond de aanpak van verkeers- en mobiliteitseducatie op school, biedt VSV begeleiding op maat van jouw school.

Veiligheid op school

Voor inhoudelijke expertise rond veiligheidsthema's op school is de preventieadviseur jouw aanspreekpunt.

Veilig omgaan met beeldschermen

Met pc's en tablets in de klas geef je interactief en gevarieerd les. Toch is te lang voor het beeldscherm zitten thuis of op school niet zonder risico's. Vermoeide ogen, hoofdpijn, nek- en rugklachten… Met het downloadbaar lespakket Laat jouw beeldscherm sporen na? voor de 3e graad lager onderwijs en 1e graad secundair onderwijs kan je als leerkracht direct aan de slag.

 

Ga naar een verwant thema

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.