Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

De gemeenschappelijke preventiedienst

Pagina delen

Contactpersonen

Guy Linten preventieadviseur-coördinator guy.linten@g-o.be
Ann Goeman coördinator psychosociaal-welzijn & intern vertrouwenspersoon ann.goeman@g-o.be
​Akin Yildiz preventieadviseur dienstgebouwen en ondersteuning preventieadviseurs akin.yildiz@g-o.be
Geert Beeckmans secretaris geert.beeckmans@g-o.be
​Kirsten Stuer GO! scholengroep Antwerpen kirsten.stuer@go-antwerpen.be
Sofie Verhaert GO! scholengroep Invento sofie.verhaert@inventoscholen.be
​Ruben Jannes GO! scholengroep Fluxus ruben.jannes@scholengroepfluxus.be
​Nathalie Borms GO! scholengroep Rivierenland nathalie.borms@rvl.be
Steven Hertogs GO! scholengroep Mechelen-Keerbergen-Heist-op-den-Berg steven.hertogs@sgr5.be
​Elsie Van Rossem GO! scholengroep Brussel elsie.van.rossem@sgrbrussel.be
Maarten Verstraete GO! scholengroep Brussel maarten.verstraete@sgrbrussel.be
Oona Smekens GO! scholengroep Unik oona.smekens@unik.be
Gunter Van Der Elst GO! scholengroep SCOOP Gunter.vanderelst@scoop.be
Wim Goris GO! scholengroep Huis 11 wim.goris@huis11.be
Thierry Boussu GO! scholengroep Adite thierry.boussu@adite.be
Kevin D'Haen GO! scholengroep Zuid-Limburg kevin.d.haen@szl13.be
Nunzio Gravano GO! scholengroep SAM gravano.nunzio@scholengroepsam.be
Geoffrey Vanhees GO! scholengroep Xpert geoffrey.vanhees@xpert.school
​Chrissy Verboven GO! scholengroep GO! Next chrissy.verboven@go-next.be
David De Keersmaecker GO! scholengroep Waasland en GO! scholengroep Het Leercollectief david.dekeersmaecker@hetleercollectief.be
Koen Decroubele GO! scholengroep Dender koen.decroubele@sgrdender.be
​Naomi De Clercq GO! scholengroep Zuid-Oost-Vlaanderen naomi.declercq@scholengroep20.be
​Isabelle Defoirdt GO! scholengroep Vlaamse Ardennen en GO! scholengroep 24K isabelle.defoirdt@sgr21.be
Sven Declerck GO! scholengroep Gent sven.declerck@scholengroep.gent
Luc Hermie GO! scholengroep Dynamiek Luc.hermie@go-dynamiek.be
Micheline Law GO! scholengroep Impact micheline.law@scholengroepimpact.be
Robrecht Van Loo GO! scholengroep Mandel en Leie robrecht.van.loo@sgr26.be
Kristof De Croo GO! scholengroep Stroom kristof.decroo@sterkescholen.be
Bart Devos GO! scholengroep Inspira bart.devos@inspirascholen.be

Opdracht

De interne dienst heeft als opdracht de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij te staan in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem zoals bedoeld in Codex, hoofdstuk II Het dynamisch risicobeheersingssysteem van boek I, titel 2.

In het kader van dit risicobeheersingssysteem heeft de interne dienst volgende opdrachten:

In verband met de risicoanalyse:
a) medewerken aan de identificatie van de  gevaren;
b) advies verlenen over de resultaten die voortvloeien uit het vaststellen en nader bepalen van de risico's, en maatregelen voorstellen teneinde over een permanente risicoanalyse te beschikken;
c) advies verlenen en voorstellen formuleren voor de opstelling, uitvoering en bijsturing van het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

Deelnemen aan de studie van de factoren die van invloed zijn op het ontstaan van ongevallen of incidenten en aan de studie van de oorzaken van doorslaggevende aard van elk ongeval dat een arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft gehad.

Deelnemen aan de analyse van de oorzaken van beroepsziekten.

Bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek van de werkdruk, de aanpassing van de techniek en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie evenals de voorkoming van overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid en deelnemen aan de analyse van de oorzaken van aandoeningen te wijten aan de werkdruk en andere psychosociale factoren verbonden aan de arbeid.

Advies verlenen over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting.

Advies verlenen over de hygiëne op de arbeidsplaats inzonderheid wat de keukens, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, werk- en rustzitplaatsen en andere bijzondere sociale voorzieningen eigen aan de onderneming betreft die bestemd zijn voor de werknemers.

Advies verlenen over het opstellen van instructies betreffende:
a) het gebruik van arbeidsmiddelen;
b) het gebruik van chemische en carcinogene stoffen en preparaten en biologische agentia;
c) het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen;
d) de voorkoming van brand;
e) de toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar.

Advies verlenen over de vorming van de werknemers:
a) bij indienstneming;
b) bij een overplaatsing of verandering van functie;
c) bij invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van arbeidsmiddel;
d) bij invoering van een nieuwe technologie.

Voorstellen doen voor het onthaal, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers inzake de maatregelen in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van toepassing in de onderneming of instelling en medewerken aan de maatregelen en de uitwerking van propagandamiddelen die in dat verband worden vastgesteld door het comité.

10° Aan de werkgever en aan het comité advies verstrekken over ieder ontwerp, maatregel of middel waarvan de werkgever de toepassing overweegt en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers.

11° Deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de ondernemingen van buitenaf en zelfstandigen en meewerken aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie inzake veiligheid en gezondheid wat betreft de ondernemingen en instellingen die aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats of wat betreft de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

12° Ter beschikking staan van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers voor alle vragen die rijzen in verband met de toepassing van de wet en haar uitvoeringsbesluiten en deze, in voorkomend geval, voorleggen voor advies aan de externe dienst.

13° Meewerken aan de uitwerking van de interne noodprocedures en de toepassing van de maatregelen te nemen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar.

14° Meewerken aan de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval of getroffen worden door ziekte.

15° Alle andere opdrachten verrichten die worden opgelegd door de wet en de uitvoeringsbesluiten.

Wetgevend kader

Codex, hoofdstuk II. Opdrachten van de interne dienst van boek II, titel 1

Taken van de preventieadviseurs Codex, art II.1-6
ARAB

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.