Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Gezondheid & milieu

Pagina delen

Het thema gezondheid en milieu gaat over de wijze waarop de school aandacht besteedt aan het milieu in en rondom het schoolgebouw. Denk bij (binnen)milieu in de school aan ventilatie, geluid, geur, licht, vocht, straling en stof. Bij buitenmilieu horen onderwerpen zoals veilig zonnen, teken, fijn stof, gsm-masten, …

Doelstellingen

Leerlingen gaan naar school in een net gebouw met gezonde lucht

Onderdeel van beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema gezondheid en milieu. Een ongezonde en onveilige schoolomgeving zoals bijvoorbeeld een slecht binnenmilieu, kan leiden tot diverse gezondheidsklachten (astma, allergieën, hoofdpijn, … ). Bovendien is er ook een negatieve invloed tussen bijvoorbeeld een hoge temperatuur, onvoldoende ventilatie en een slechte akoestiek op de leerprestaties van kinderen en jongeren. Aandacht voor gezondheid en milieu op school maakt jongeren weerbaar en veerkrachtig om veilig(er) om te gaan met bijvoorbeeld de gevolgen van straling, zonnen, vervuiling, enz.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD. Bij de gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! kan je terecht voor inhoudelijke expertise rond het thema gezondheid en milieu. 

Voor het thema gezondheid en milieu heeft het GO! verschillende partnerorganisaties: het Vlaams Instituut Gezond Leven en MOS – duurzame scholen straffe scholen.

Inspiratiemateriaal

Gezondheid en milieu

Een opsomming van educatieve materialen en projecten rond het thema gezondheid en milieu vind je op de webpagina van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Lekker Fris, Air@school, gezonde lucht in de klas, een goed onderhouden ventilatiesysteem, een pesticidevrije schooltuin, een schoolstraat, aandacht voor teken na een uitstap in het groen… het zijn één voor één voorbeelden van projecten of maatregelen die een plaats kunnen krijgen in het beleid rond gezondheid en milieu op school.

Milieuzorg op school (MOS)

Ook MOS helpt je op weg om van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

Geluid

Gehoorschade voorkomen is een belangrijk thema bij jongeren. De provincie biedt hierbij ondersteuning. O.a. het pakket Amai mijn (h)oren is een hulpmiddel om jongeren te sensibiliseren voor gehoorschade.

Elektromagnetische straling

Elke dag worden we op verschillende manieren blootgesteld aan elektromagnetische straling (GSM, wifi, zendmasten, hoogspanningslijnen,… ). De blootstelling aan dat soort straling neemt de laatste jaren toe en onderzoek naar de (eventuele) gevolgen loopt volop. Een samenvatting van de meest recente inzichten vind je op de website van Departement Onderwijs en Vorming. Concrete adviezen en standpunten kan je ook opvragen bij de Gemeenschappelijke Preventiedienst van het GO!.

 

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.