Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Wie helpt je verder?

Voor interne samenwerking: 
Voor externe samenwerking:

SPOC's

Ben je directeur van een (gewone of buitengewone) basis- of secundaire school, een centrum voor volwassenenonderwijs of een centrum voor deeltijds kunstonderwijs en wil je graag ondersteund worden door de PBD-GO? Contacteer dan je SPOC (Single Point Of Contact). Dat is de pedagogisch begeleider die de contactpersoon is voor alle instellingen in jouw scholengroep.

De SPOC analyseert je ondersteuningsvraag en bespreekt samen met de cluster (een regionaal multidisciplinair team van pedagogisch begeleiders) hoe het best aan de vraag kan tegemoet gekomen worden.

Afhankelijk van de noden en in samenspraak met de instelling kan een ondersteuningstraject opgezet worden, waarbij ook experts van buiten de cluster kunnen ingeschakeld worden voor begeleiding of nascholing.

Contactpersoon CLB’s

Ook CLB's en internaten kunnen beroep doen op de PBD-GO!. Wil je als directeur graag een beroep doen op de PBD-GO! voor ondersteuning van je CLB? Neem dan contact op met een van onze collega's.
 

Contactpersoon internaten

Wil je als directeur graag een beroep doen op de PBD-GO! voor ondersteuning van je internaat? Neem dan contact op met Marjanne De Smet.

Je vindt haar contactgegevens ook door haar naam in te tikken in het zoekvenster van de contactlijst.
 

Samenwerking aanvragen

Het motto Samen Leren Samen Leven passen we toe op alle lagen van ons onderwijsnet. De Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! beschouwt samenwerking met externe partners dan ook als cruciaal element bij de verwezenlijking van ons PPGO!. Of zoals Saskia Lieveyns, adviseur-coördinator PBD-GO!, het kernachtig samenvat:

“Laten we via duurzame partnerschappen op zoek gaan naar zuurstof, inspiratie, en onderbouwing voor onze werking als pedagogische begeleidingsdienst.”
 
Duurzame partnerschappen met een win-win voor beide partijen worden pas haalbaar wanneer we met voldoende zorg, vertrouwen en engagement samen de krachten kunnen bundelen in concrete projecten. Daarom kiezen we ervoor alle vragen tot partnerschap met de PBD-GO! te centraliseren en volgens eenzelfde transparante procedure te behandelen.
 
Deze gecoördineerde werkwijze zorgt ervoor dat alle (aan)vragen beantwoord worden en dat de gestarte projecten kwaliteitsvol opgevolgd, ingebed, en opgeschaald kunnen worden. Zo geven we onze samenwerkingsprojecten maximaal de kans om te slagen en daadwerkelijk de beoogde impact op onze begeleidings- en onderwijspraktijk te realiseren.

Samenwerken met de PBD-GO! ? 
Heb je een specifieke vraag of voorstel met betrekking tot een samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! ? Laat het ons weten en vul het gepaste formulier in.


Zag u een interessante projectoproep? Mogen wij u vragen niet alleen de oproep door te geven, maar meteen ook aan te geven welk concreet projectidee u voor ogen heeft? Zo kunnen we sneller de relevantie van de projectoproep bekijken.

Niet meteen duidelijk welk formulier u best invult, stuur dan gerust een mailtje naar Laureen.Clef@g-o.be

Documenten