Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Relaties & seksualiteit

Pagina delen

Op GO! scholen ontwikkelen leerlingen de nodige sociale vaardigheden om open en gepast met anderen om te gaan. Ze vormen elkaar in spel, samenwerken, vriendschappen en conflicten. GO! scholen willen hun leerlingen de nodige vaardigheden bijbrengen om respectvol en op een gepaste wijze relaties aan te gaan en hun seksualiteit te beleven. Onze scholen gaan respectvol om met de visie en seksuele identiteit van elke leerling. De scholen van het GO! willen hun leerlingen respect en sociaal engagement voor anderen bijbrengen.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier je aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Bij wijze van illustratie vind je enkele doelstellingen, die bij het thema passen.

Doelstellingen

 • Leerlingen gaan respectvol om met elke mens
 • Leerlingen gaan gepast om met vriendschap, verliefdheid, seksuele gevoelens en identiteit
 • Leerlingen kunnen een eigen mening vormen op basis van maatschappelijke aspecten van relaties en seksualiteit
 • Leerlingen beschikken over vaardigheden om respectvolle relaties te ontwikkelen
 • Leerlingen zijn weerbaar tegen invloeden uit de media en omgeving
 • Leerlingen weten waar ze terecht kunnen met vragen en problemen
 • Leerlingen weten hoe ze op een veilige en respectvolle manier hun seksualiteit kunnen beleven

Onderdeel van beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema relaties en seksualiteit. Veel kinderen en jongeren krijgen te maken met relationele gebeurtenissen die het leren kunnen beïnvloeden. Denk aan verliefdheid, pesten, familiale situaties zoals scheiding, overlijden, enz. Dit kan een impact hebben op hun leren, hun fysieke gezondheid én sociaal-emotionele ontwikkeling. Een goede aanpak versterkt de leerlingen in hun identiteitsontwikkeling, veerkracht en weerbaarheid.

Werk maken van een beleid

Lees wat een beleid rond relaties en seksualiteit inhoudt, welke stappen je hiervoor neemt en welke materialen er al beschikbaar zijn.

De beleidstool Grenswijs bundelt een modelvisie, concrete instrumenten en achtergrondinformatie om je kwaliteits-, preventie- en reactiebeleid op school vorm te geven.

Inspiratiemateriaal

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het Vlaggenysteem voor onderwijs is een methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren. Voor jongeren met specifieke behoeften heet dit instrument 'Buiten de lijnen'.

Leerlijn relaties en seksualiteit (pijler "educatie" van de gezondheidsmatrix)

In de leerlijnen van Sensoa krijg je inzicht in de belangrijkste fasen in de seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Seks en de wet (pijler "afspraken en regels" van de gezondheidsmatrix)

Sensoa legt je haarfijn uit wat de seksuele leeftijdsgrens is, wat toestemming en dwang volgens de wet is, enz.

Pesten

Ondersteuning bij het thema pesten (peer support, peer mediation, ..) vind je bij De Conflixers, het netwerk Kies Kleur tegen Pesten en ook op deze pagina 'pesten op school' van het departement Onderwijs en Vorming.

Sexting

Hoe ga jij als leraar of begeleider van kinderen en jongeren om met seksueel gedrag en relaties via nieuwe media? Deze webpagina bundelt adviezen, achtergrondinformatie, lesmateriaal, vorming en zelfs een leerlijn sexting!

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de Pedagogische BegeleidingsDienst. Maar voor de thematische expertise rond het thema 'relaties en seksualiteit' werkt het GO! samen met Sensoa.

Kwalitatieve externe partners

Twijfel je of het aanbod van een organisatie wel kwalitatief is en conform met het PPGO!? Bekijk dan deze Sensoa webpagina met een lijst van organisaties die voldoen aan de kwaliteitscriteria voor vormingen over relaties en seksualiteit.

Genderbewust lesgeven

 Doel

 • leerlingen de nodige vaardigheden bijbrengen om respectvol en op een gepaste wijze relaties aan te gaan en hun seksualiteit te beleven. 

Deze vaardigheden vloeien voort uit de waarden van het Pedagogisch Project GO! (PPGO!). Respectvol omgaan met de visie en seksuele identiteit van elke leerling staan hierbij centraal.

Lesgeven over gender en genderrollen
Verwachtingen over meisjes en jongens leiden tot een ongelijke behandeling. Daarom is lesgeven over gender een belangrijk onderdeel van relationele en seksuele vorming.

Kruispuntdenken
Kruispuntdenken is een manier om te kijken naar de superdiversiteit in onze
samenleving. Iedereen bevindt zich op kruispunten van diverse identiteiten.
Denk aan gender, etniciteit, seksuele oriëntatie, familiesamenstelling, huidskleur,
levensbeschouwing, financiële middelen, enzoverder. Deze identiteiten zijn gelijktijdig
werkzaam én beïnvloeden elkaar continu.
 
Partnerorganisaties van Sensoa ondersteunen mee het genderbewust lesgeven:

Nieuwe toolkit: Gender in het secundair onderwijs.

 • Lumi is 
  ... voor iedereen met vragen over gender en seksuele voorkeur
  ... een luisterend oor & informatiekanaal
  ... een veilige plaats om te spreken over discriminatie
  ... helemaal anoniem, gratis en luistert zonder vooroordelen

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.