Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken

Pagina delen

De scholen van het GO! willen voorkomen dat alcohol, illegale drugs, gamen of gokken de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen negatief beïnvloedt. We willen leerlingen stimuleren om gezonde keuzes te kunnen maken.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

 • Leerlingen zijn weerbaar tegen invloeden uit de media en hun omgeving die middelengebruik stimuleren
 • Leerlingen kennen de afspraken en regels in verband met middelengebruik op school
 • Leerlingen weten waar ze terecht kunnen met vragen en problemen rond dit thema

Onderdeel van beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema middelengebruik. Het spreekt voor zich dat leerlingen die onder invloed van alcohol of andere genotsmiddelen zijn, niet goed kunnen werken of leren. Bovendien heeft middelengebruik niet enkel een invloed op de fysieke gezondheid, maar evenzeer op de sociale en mentale gezondheid (vb. groepsdruk, identiteitsontwikkeling ...).  Inzetten op het thema middelengebruik op school versterkt jongeren in het nemen van gezonde keuzes en komt dus de weerbaarheid en veerkracht van jongeren ten goede.

Werk maken van een beleid op school

Hoe bepalen we als school onze houding tegenover middelengebruik? Hoe reageren we wanneer er zich incidenten rond middelengebruik voordoen? Hoe vangen we leerlingen op die problemen hebben met middelengebruik? Wat leren we onze leerlingen over drugs?

Je biedt een effectief antwoord op deze vragen met een continue en beleidsmatige aanpak: het Drugbeleid op School (DOS).

Inspiratiemateriaal

Omgaan met alcohol en andere drugs op school

Het GO! werkte mee aan de leidraad 'omgaan met alcohol en andere drugs op school'. De publicatie is een leidraad die je heel overzichtelijk uitlegt welke ingrediënten je nodig hebt om een 'Drugbeleid Op School' (DOS) te ontwikkelen.

Gids voor een drugbeleid op school (DOS).

Hoe gaat de school op de beste manier om met alcohol, illegale drugs, genotsmiddelen, psychoactieve medicatie, gokken en problematisch gamen?

VAD-leerlingenbevraging (beginsituatie-analyse)

Wil je graag een objectief beeld van het middelengebruik van jouw leerlingen in het secundair onderwijs? Dat krijg je door deelname aan de VAD-leerlingenbevraging. Hiermee krijg je inzicht in het middelengebruik van je leerlingen en krijg je nadien ook input om je DOS te ontwikkelen, bij te sturen of te evalueren.

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs (pijler "educatie" in de gezondheidsmatrix)

De leerlijn is een praktisch instrument dat schoolteams van het basis- en secundair onderwijs wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs. De leerlijn beschrijft welke thema's je, idealiter, bij welke leeftijden aan bod brengt en met welke doelstelling.

Het is belangrijk te vermelden dat de leerlijn een adviserende leidraad is. Elke school dient het gegeven te vertalen naar de eigen situatie, praktijk, werkvormen, instrumenten ... De leerlijn dient dus school- en klasspecifiek te worden gemaakt.

Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op school

Omgaan met alcohol en andere drugs op school kan niet los gezien worden van het wettelijk kader. VAD informeert je in de brochure over de wetgeving, burger- en strafrechtelijke aansprakelijkheid, zwijgplicht, zwijgrecht, de school als privaat domein, drugcontroles, orde- en tuchtmaatregelen... enz. Een korte fiche geeft je meer info over alcohol en de wet en illegale drugs en de wet.

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de Pedagogische BegeleidingsDienst. Voor de thematische expertise rond het thema alcohol, illegale drugs, gokken en gamen werkt het GO! samen met VAD, partnerorganisaties van het GO!.

Ondersteuning op maat

De CGG-preventiewerkers en intergemeentelijke/lokale preventiewerkers hebben een schoolondersteunende opdracht en staan klaar met deskundige coaching omtrent tabak, alcohol en illegale drugs. Bij hen kan je terecht voor ondersteuning op maat van jouw school.

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.