Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Lang stilzitten

Pagina delen

GO! scholen nemen actie om lang stilzitten bij kleuters, kinderen en jongeren te beperken. Zelfs wanneer een leerling voldoende beweegt (=de beweegnorm behaalt) loopt deze toch gezondheidsrisico's als hij/zij lang stil zit. Een gezonde dag bestaat uit een gevarieerde mix van zitten, staan en bewegen.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier je aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Enkele doelstellingen ter illustratie.

Doelstellingen

 • Leerlingen beseffen het belang van het beperken van lang stilzitten en schermtijd, en de relatie met andere gezondheidsfactoren
 • Leerlingen kunnen gebruik maken van de ondersteuning die de school biedt bij het beperken van lang stilzitten: een mix van educatie, schoolinfrastructuur, motiverende afspraken en regels, en zorg en begeleiding
 • Leerlingen zitten minder lang stil gedurende de schooldag
 • Leerlingen beperken hun zittende schermtijd

Onderdeel van beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema stilzitten. Leerlingen worden van te lang stilzitten minder fit, lopen risico op overgewicht en obesitas, minder sterke spieren en gewrichten, slaapproblemen, hebben een lager mentaal welbevinden en in sommige gevallen zelfs minder goede schoolresultaten.

Werk maken van een beleid op school

Bewegingstussendoortjes tijdens de les, statafels in de klas, software die je eraan herinnert even het zitten te onderbreken wanneer je op de computer werkt, een speelplaats die lang stilzitten ontmoedigt, actieve verplaatsingen voor schooluitstappen … Het zijn één voor één voorbeelden die een plaats kunnen krijgen binnen het beleid rond minder lang stilzitten van jouw school. Mooie initiatieven, maar toch maken die verschillende activiteiten nog geen samenhangend beleid rond minder lang stilzitten. Hoe moet het dan wel? Het geheim zit hem in een gezonde mix van strategieën. Inspiratie vind je op de website van Gezond Leven.

Inspiratiemateriaal

Inspirerend artikel uit Klasse.

Gezond Leven ontwikkelde een brochure om ouders te betrekken bij een schoolbeleid rond minder lang stilzitten.

Gezond Leven ontwikkelde instrumenten om je beleid rond sedentair vorm te geven, zoals een checklist Actief toezicht, een voorbeeldmatrix Sedentair gedrag  en nog zoveel meer… 

Nood aan ondersteuning

Voor de ondersteuning bij een veranderingsproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de Pedagogische BegeleidingsDienst. Maar voor de thematische expertise rond het thema Lang stilzitten werkt het GO! samen met  het Vlaams Instituut Gezond Leven en MOEV.

Ondersteuning op maat

Bij MOEV kan je ook terecht voor ondersteuning op maat van jouw school.

Online leerlijn thema lang stilzitten

Ontdek op de website van Gezond Leven met een handige zoekfunctie welke leerinhouden geschikt zijn voor jouw klasgroep, van de 1ste kleuterklas tot het 6de middelbaar, inclusief bijhorende lesmaterialen.

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.