Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

MOEV

MOEV.png 

MOEV

Het GO! werkt met MOEV samen rond het thema beweging en lang stilzitten.

Wat?

MOEV (vroegere SVS) wil alle leerlingen uit het leerplichtonderwijs - ongeacht hun bekwaamheid of geaardheid - kwaliteitsvolle bewegings- en sportkansen bieden. MOEV wil alle leerlingen aanzetten tot een gezonde mix van zitten, staan, bewegen en sporten en hen stimuleren tot een gezonde, levensstijl met levenslange  sportbeoefening, al dan niet in georganiseerd verband.

Voor wie?

MOEV is er om leerlingen, leerkrachten en directies uit het kleuter-, basis- en secundair onderwijs te ondersteunen rond het thema beweging en lang stilzitten.

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

  • Kant-en-klare materialen en methodieken

MOEV biedt materialen en activiteiten aan rond beweging en sedentair gedrag.

MOEV biedt ook de methodiek ‘Sport beweegt je school 2.0’ aan. 'Sport beweegt je school 2.0' vertaalt voor het thema 'beweging'  de drie basisinstrumenten: de gezondheidsmatrix, het stappenplan en het spinnenweb van de kadermethodiek Gezonde school in een praktische online toepassing. Stapsgewijs kan je school vanuit het bewegings- en sportaanbod een sterk en kwalitatief bewegingsbeleid uitbouwen dat kadert binnen het gezondheidsbeleid van de school.

  • Opleidingen

MOEV organiseert i.f.v. van het versterken van een bewegingsbeleid op school én de deskundigheid van het schoolteam, 'lerende netwerkmomenten'. Zo krijgen scholen de kans ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, elkaar aan te moedigen en te inspireren. Regelmatig biedt MOEV ook vormingen aan, zowel algemene als op maat van individuele scholen of een scholengroep. 
Contacteer hiervoor de schoolondersteuners van MOEV.

  • Ondersteuning op maat

MOEV doet aan schoolondersteuning. De MOEV-schoolondersteuner werkt in samenspraak met het schoolteam en onderzoekt samen wat je school allemaal al doet en wat er werkt voor je school doorheen de schooldag en de momenten voor en na de school. De methodiek 'Sport beweegt je school 2.0' is hiervoor de leidraad. De MOEV-ondersteuning is afgestemd op de noden en de vragen van de school.

Meer info?

www.MOEV.be

 

 

Jouw contactpersoon

Dean Hellebuyck

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel