Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Kwaliteitsvol werken aan gezondheid

Pagina delen

Hét kwaliteitsvol gezondheidsbeleid bestaat niet. De minimale kwaliteitsverwachtingen voor de leerlingenbegeleiding zijn geformuleerd in het referentiekader voor onderwijskwaliteit (R-OK). De school maakt zelf keuzes die aansluiten bij leerlingenpopulatie en context. Ze bouwt ook verder op het zorg- en gezondheidsbeleid dat er al is. Het gezondheidsbeleid is op die manier een groeiend en dynamisch gegeven.

Heb je je prioriteit als school gekozen? Nu kan je stap per stap werken aan een krachtdadig gezondheidsbeleid. Het nadenken over prioritaire doelstellingen kadert voor scholen in het kwaliteitsvol werken. Een realistische aanpak is enkel mogelijk als men in het streven naar gezondheidsbevordering prioriteiten legt.

Thema overstijgende methodiek

Op www.gezondeschool.be staat heel wat informatie over de kadermethodiek ‘Gezonde School’, dé methodiek die scholen kan helpen bij de uitbouw van een samenhangend gezondheidsbeleid.

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.