Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Roken

Pagina delen

De scholen van het GO! willen niet de plaats zijn waar jongeren (starten met) roken. Onze scholen beseffen daarentegen dat ze de kans hebben om bij te dragen aan tabakspreventie en rookstopbegeleiding.

Als school bepaal je zelf of en op welke manier ja aan dit thema werkt. Maar je werkt wel altijd doelgericht. Ter illustratie, kan je enkele doelstellingen vinden, die bij het thema passen.

Doelstellingen

 • Leerlingen en personeel roken niet op het schoolterrein
 • Leerlingen en personeel worden toegeleid naar begeleiding bij het stoppen met roken
 • Leerlingen zijn weerbaar tegen invloeden uit de media en hun omgeving

Onderdeel van beleid rond leerlingenbegeleiding

De vier begeleidingsdomeinen binnen leerlingenbegeleiding beïnvloeden elkaar. Dit kunnen we ook illustreren aan de hand van het thema roken. Roken heeft niet enkel een invloed op de fysieke gezondheid, maar evenzeer op de sociale (vb. groepsdruk) en mentale gezondheid (vb. verslaving). Jongeren met een ernstige rookverslaving kunnen hiervan negatieve invloed ondervinden in werk- of schoolcontext. Inzetten op het thema rookbeleid op school komt dus ook de weerbaarheid ten goede.

Werk maken van een rookbeleid op school

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wijdde een volledige webpagina aan het opzetten van een rookbeleid op school. Je vindt er o.a. een checklist om het rookbeleid van jouw school aan af te toetsen. De voorbeeldmatrix kan je bovendien inspiratie geven om acties op jouw school uit te werken. Je vindt er ook een overzicht van enkele materialen voor onderwijs.

Inspiratiemateriaal

Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs (pijler "educatie" in de gezondheidsmatrix)

De leerlijn is een praktisch instrument dat schoolteams van het basis- en secundair onderwijs wil ondersteunen bij het preventief werken rond alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs. De leerlijn beschrijft welke thema's je, idealiter, bij welke leeftijden aan bod brengt en met welke doelstelling. 
Het is belangrijk te vermelden dat de leerlijn een adviserende leidraad is. Elke school dient het gegeven te vertalen naar de eigen situatie, praktijk, werkvormen, instrumenten ... De leerlijn dient dus school- en klasspecifiek te worden gemaakt.

De leerlijn kun je raadplegen op de VAD-website.

Regelgeving "rookvrij schooldomein" (pijlers "afspraken en regels/omgevingsinterventies" in de gezondheidsmatrix)

Een algemeen rookverbod geldt in de onderwijsinstellingen in Vlaanderen. Het verbod geldt voor personeel, leerlingen, ouders, internen en bezoekers. 
Meer informatie op de Gezond leven-website.

Rookstop aanbod (pijler "zorg en begeleiding" in de gezondheidsmatrix)

SmartStop is een rookstopprogramma voor jongeren tot en met 20 jaar. Jongeren die een stoppoging willen doen worden begeleid door tabakologen (= erkende rookstopbegeleiders), stoppen bij voorkeur met twee tegelijk en worden ook ondersteund door een mobiele app.

Ondersteuning bij veranderproces

Voor de ondersteuning bij een veranderproces of bij het vormgeven van een beleid kan de school rekenen op de PBD. Voor de inhoudelijke expertise rond het thema tabak is het Vlaams Instituut Gezond Leven de partnerorganisatie van het GO!.

Ondersteuning op maat

De CGG-preventiewerkers en intergemeentelijke/lokale preventiewerkers hebben een schoolondersteunende opdracht en staan klaar met deskundige coaching omtrent tabak, alcohol en illegale drugs. Bij hen kan je terecht voor ondersteuning op maat van de school.

Heb je een vraag?

Dean Hellebuyck - 0473 62 36 69

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.