Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Preventieregister

De onderwijsinstelling (school, centrum voor volwassenenonderwijs, centrum voor deeltijds onderwijs, academie of internaat/tehuis) stelt een dossier 'Preventie en Bescherming' ter beschikking voor o.a. de inspectie en de preventieadviseur.  

Dit dossier wordt 'preventieregister' genoemd en bevat gegevens waarmee de instelling kan aantonen dat zij een welzijnsbeleid voert conform de wet van 4 augustus 1996

De instelling heeft een belangrijke taak inzake preventie en welzijn. Het opstellen en bijhouden van het preventieregister is een verantwoordelijkheid van de werkgever.

In heel wat instellingen houdt de directie/beheerder en de contactpersoon preventie en bescherming het preventieregister up-to-date via EPOS.

'Voor bepaalde basisdocumenten (modellen) verwijzen we naar het boek 'Naar een veilige school', uitgegeven in het kader van het GO! publicatiefonds, in samenwerking met Uitgeverij Politeia.' 'Meer informatie hierover vind je op de website van Politeia.'

 

Jouw contactpersoon

Veiligheid en preventie

Stafdiensten

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel