Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

B7 Speeltoestellen en speelterreinen

Pagina delen

Korte beschrijving

Er moet een inventaris opgemaakt worden van alle speeltoestellen die zich op het domein van de onderwijsinstelling bevinden.

Van elk speeltoestel en/of schokabsorberend bodemmateriaal moet er een attest (verklaring van overeenstemming met de norm) of een risicoanalyse voorhanden zijn.

Regelmatig nazicht, onderhoud en periodieke controle moeten bijgehouden worden in een logboek met vermelding wanneer dit gedaan is, door wie en op welke manier.

Wetgeving

Periodiciteit

 • Risicoanalyse speelterrein: eenmalig en bij wijzigingen
 • Risicoanalyse speeltoestel: bij ingebruikname (speeltoestellen die aan de Europese norm EN 1176 voldoen moeten geen risicoanalyse ondergaan voor de betrokken gevaarsaspecten)
 • Regelmatig nazicht: dagelijks of wekelijks naargelang van de gebruiksfrequentie en omgevingsfactoren
 • Onderhoud: maandelijks of tweemaandelijks; naargelang van de gebruiksfrequentie en volgens de voorschriften van de fabrikant
 • Periodieke controle: jaarlijks

Uitvoering

Risicoanalyse speeltoestellen en speelterreinen: bevoegd persoon met attest 'Veiligheid van Speelterreinen'

Regelmatig nazicht, het onderhoud of de periodieke controle mag uitgevoerd worden door:

–  bevoegd persoon: intern personeelslid met voldoende technische bekwaamheid

–  derden: externe deskundigen/tussenkomende organismen/geaccrediteerde instellingen (de uitbater moet hierbij de opdracht van de dienstverlener nauwkeurig omschrijven en de uitvoering van de opdracht controleren)

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.