Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

B5 Ongevallen

Pagina delen

Korte beschrijving

Van elk arbeidsongeval (werknemers en gelijkgestelde werknemers), dat ten minste vier dagen arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, moet een ongevallensteekkaart opgemaakt worden. Een kopie van het aangifteformulier voor de verzekering kan gebruikt worden als steekkaart.

Voor registratie van interventies in het kader van eerste hulp: zie B2 EHBO – registratie.

Bemerking:

 • aangifte vastbenoemde personeelsleden: via het departement Onderwijs;
 • aangifte leerlingen en andere personeelsleden: via Ethias;
 • van elk ernstig arbeidsongeval dient de preventiedienst onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden en dient er binnen de 10 dagen een omstandig verslag doorgestuurd te worden naar de regionale dienst Toezicht Welzijn op het Werk.
 • e-mail en telefoonnummer preventieadviseurs.

Wetgeving

Periodiciteit

Invullen bij elk ongeval.

Uitvoering

Algemeen directeur of gemandateerde of Hiërarchische lijn in overleg met preventieadviseur en contactpersoon.

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.