Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

D1 Keukens - Voedselveiligheid

Pagina delen

Korte beschrijving

Toelating of erkenning FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) voor schoolrestaurants, eetzalen, verbruikszalen, didactische keukens, klein- en grootkeukens, gaarkeukens en alle plaatsen waar voedingsmiddelen worden verwerkt of verkocht.

Wetgeving

 • Koninklijk besluit van 14 november 2003 (en Koninklijk besluit van 26 maart 2011 tot wijziging) betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
 • Ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voorde meldingsplicht in de voedselketen
 • Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen. Dit besluit bepaalt de modaliteiten inzake de jaarlijkse heffing door het FAVV
 • Koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het FAVV. Dit besluit beschrijft op welke wijze een bedrijf zich moet registreren bij het FAVV om levensmiddelen te mogen hanteren
 • Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten
 • Ministerieel besluit van 22 maart 2013 betreffende de versoepeling van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de voedselketen
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne. Betreft de juiste bewaring, hygiëne en behandeling van levensmiddelen
 • Koninklijk besluit 17 juli 2014 tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet voorverpakte levensmiddelen 

Periodiciteit

 • De aanvraag voor een registratie, toelating en/of erkenning moet gebeuren minstens drie maanden voor men begint met de activiteiten.
 • Zodra de onderwijsinstelling nieuwe of bijkomende activiteiten uitvoert moet men hiervoor een registratie, toelating en/of erkenning aanvragen.
 • Jaarlijks zal er een heffing aan het FAVV betaald moeten worden en dit op basis van de doorgestuurde gegevens.

Uitvoering

Aanvraagprocedure ten laste van de werkgever (algemeen directeur of zijn gemandateerde).

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.