Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

B3 Gevaarlijke stoffen en preparaten

Pagina delen

Korte beschrijving

Er moet een inventaris opgemaakt worden van alle in de onderwijsinstelling ter beschikking gestelde gevaarlijke stoffen en preparaten: chemische agentia, onderhoudsproducten, verven, thinners, PCB - houdende materialen,...

De inventaris bevat bij voorkeur volgende informatie:

 • de risicobeoordeling en –evaluatie;
 • de getroffen maatregelen om de risico's tot een minimum te beperken;
 • de aanwezigheid van veiligheidsinformatiebladen (VIB);
 • de aanwezigheid van veiligheidsaanduidingen (etikettering) op het recipiënt.

Wetgeving

 • Codex – titel V: chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia
 • EG-verordening nr. 1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals = registratie, evaluatie, autorisatie van chemische stoffen), o.a. SDS-fiche (safety data sheet)
 • EG-verordening nr. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging = indeling, etikettering, verpakking), o.a. H(hazard)- en P(precaution)-zinnen

Periodiciteit

Eenmalig en bij wijzigingen.

Uitvoering

Hiërarchische lijn / bevoegd persoon: intern personeelslid met kennis van zaken.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.