Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

A6 Jaarlijks actieplan

Pagina delen

Korte beschrijving

Het jaarlijks actieplan is gebaseerd op het globaal preventieplan, wordt uitgeschreven en bepaalt:

 1. de prioritaire doelstellingen van het preventiebeleid voor het volgende dienstjaar;
 2. de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
 3. de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
 4. de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan als gevolg van:
 • gewijzigde omstandigheden;
 • de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan;
 • het jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van het voorbije burgerlijke jaar;
 • de adviezen van het bevoegde comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

Wetgeving

Codex, art. I.2-9 en I.2-10

Periodiciteit

 • Jaarlijks op te maken.
 • Het ontwerp van het jaarlijks actieplan moet voorgelegd worden aan het bevoegde comité uiterlijk op de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. Aangezien de meeste jaarlijkse actieplannen op 1 januari starten, moet het ontwerp vóór 1 november voorgelegd worden.

Uitvoering

Algemeen directeur / gemandateerde directeur in overleg met hiërarchische lijn en de preventieadviseur.

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.