Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

C2 Beschermingsmiddelen tegen brand

Pagina delen

Korte beschrijving

Een beschermingsmiddel tegen brand is elke uitrusting waarmee men brand kan detecteren, signaleren, blussen, de schadelijke gevolgen ervan beperken, of de tussenkomst van de openbare hulpdiensten kan vergemakkelijken.

De aanwezige beschermingsmiddel tegen brand dienen op regelmatige tijdstippen gecontroleerd te worden met registratie in logboek.

Brandmeld- en brandalarmsystemen;

 • Autonome rookmelders;
 • Automatische snelblussers (bv. in de stookplaats op vloeibare brandstof);
 • Sprinklers;
 • Draagbare of mobiele snelblussers (poeder, water, koolzuurgas (co2), schuim);
 • Muurhaspels met axiale voeding, muurhydranten;
 • Ondergrondse en bovengrondse hydranten (buiten) …

Wetgeving

 • NBN S 21-204 paragraaf 6.6.5
 • Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, en wijzigingen
 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen, art. 4 - 21
 • Toelichting en downloadlink: Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen van boek III van de codex over het welzijn op het werk

Periodiciteit

Periodieke controle

Eén keer per jaar, tenzij bij strengere voorschriften vanwege de fabrikant of de installateur of als men werkt met de regels van goed vakmanschap.

Periodiek onderhoud

Volgens de voorschriften van de fabrikant of de installateur.

Uitvoering

Periodieke controle

Deskundige personen, intern of extern aan de onderneming of instelling.

Periodiek onderhoud

Deskundige personen, intern of extern aan de onderneming of instelling.

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.