Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

D4 Werkvergunning

Pagina delen

Korte beschrijving

Een werkvergunning is een toelating om een bepaalde taak of werk te mogen uitvoeren en legt voorwaarden vast, zodat men lichamelijk letsel en materiële schade kan voorkomen.

Een werkvergunning moet niet voor elke taak of werk opgesteld worden. Een werkvergunning moet enkel opgemaakt worden voor werkzaamheden die een bijkomende risicofactor inhouden, dit kan zijn voor werkzaamheden die in eigen beheer (door eigen werknemers) en/of door aannemers en onderaannemers op het schooldomein worden uitgevoerd.

De vergunning moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Op deze manier wordt voldoende informatie ingewonnen om de risicoanalyse en -evaluatie op een goede manier uit te kunnen voeren.

Wetgeving

 • Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en zijn uitvoeringsbesluiten. 

  Meer bepaald hoofdstuk IV:
  - Afdeling 1: Werkzaamheden van werkgevers of zelfstandigen van buitenaf
  - Afdeling 2: Werkzaamheden van de uitzendkrachten bij gebruikers

 • Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk (B.S. 1 oktober 1996)
 • Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15 mei 1998)
 • Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7 februari 2001) en wijzingen
 • Codex, boek III, titel 2: Elektrische installatie
 • Codex, boek III, titel 3, hoofdstuk VII: Werkzaamheden uitgevoerd in de inrichting van een werkgever
 • Codex, boek III, titel 4: Ruimten met risico's voor een explosieve atmosfeer
 • Codex, boek III, titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
 • Codex, boek IV, titel 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
 • Codex, boek VI, titel 1: Chemische agentia
 • Codex, boek VI, titel 3: Asbest
 • Codex, boek VII: Biologische agentia

Periodiciteit

 • Opstellen werkvergunning: bij elk risicovol werk, o.a. werken op hoogte, werken in besloten ruimtes, werken met brand- en explosiegevaar,…
 • Geldigheidsduur: van bepaalde duur waarna de vergunning moet hernieuwd worden
 • Afhankelijk van het type van vergunning kan deze geldigheidsduur wijzigen 

Uitvoering

Opstellen werkvergunning: de opdrachtgever in samenspraak met de preventieadviseur en werkverantwoordelijke.

Een kopij van het ingevulde en ondertekende document wordt overgemaakt aan de uitvoerder van de werken en de preventieadviseur. 

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.