Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

B1 Asbest

Pagina delen

Korte beschrijving

Er moet een inventaris en een beheersprogramma aanwezig zijn van al het asbest en alle asbesthoudende materialen in alle delen van de gebouwen, en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats.

Wetgeving

Codex, boek VI, titel 3: Asbest

Periodiciteit

Asbestinventaris

Eenmalig en bij wijzigingen

Beheersprogramma

 • Minstens eenmaal per jaar een visuele inspectie
 • Aan te passen aan de evolutie van de toestand

Uitvoering

Opmaak en visuele inspectie

 • Bevoegd persoon: intern personeelslid met kennis van zaken
 • De werkgever kan zich bij het opstellen en het bijwerken laten bijstaan door externe deskundigen, een dienst of laboratorium, erkend voor de identificatie van asbestvezels in materialen

VIDEO: de risico's van asbest voor werknemers

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.