Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

D2 Milieuvergunning

Pagina delen

Wetgeving

Vlaanderen

 • Vlarem II - besluit Vlaamse regering van 1 juni 1995 (en wijzigingen), algemene en sectorale voorwaarden inzake milieuhygiëne
 • Vlarem II - bijlagen (bijlage 1: indelingslijst)
 • Vlarebo – Vlaams reglement rond de bodemsanering – besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
 • Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM): decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
 • Omgevingsvergunningsbesluit: besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 • Bodemdecreet: decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
 • Vlarema: besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (B.S. 26/06/1997) en haar uitvoeringsbesluiten
 • Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II, III en wijzigingen
 • Ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA (MB 05/08/1999) en wijzigingen
 • De ordonnantie van 5 maart 2009 met betrekking tot de bodem (B.S. van 10/03/2009) en wijzigingen.

Periodiciteit

Vlaanderen

 • Een milieuvergunning (klasse 1 en 2) is geldig voor een termijn van 20 jaar
 • Melding (klasse 3): onbeperkt geldig


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Een milieuvergunning is 15 jaar geldig
 • Een aangifte voor inrichtingen van klasse 3: onbeperkt geldig

Uitvoering

Algemeen directeur / gemandateerde directeur.

Heb je een vraag?

Veiligheid en preventie

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.