Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Praktische info

Inschrijvingsvoorwaarden vormingen en opleidingen

1.       Contactgegevens:

2.       Annuleringsvoorwaarden deelnemer

Om een inschrijving te annuleren moet je de PBD-GO! per mail verwittigen ten minste 7 kalenderdagen voor de aanvang van de nascholing.  Na die datum rekenen we voor betalende nascholingen 100% van de deelnameprijs aan als annuleringskost, tenzij je een geval van overmacht (ziekte, persoonlijke omstandigheden ... = gewettigde afwezigheid) telefonisch én per mail meldt vóór de aanvang van de cursus.

Je kan de annuleringskosten vermijden door een collega uit jouw school of instelling te laten deelnemen in jouw plaats.

Ook voor gratis vormingen vragen we om tijdig te verwittigen als je niet kan deelnemen.

3.       Bevestigingsmail en uitnodiging

Onmiddellijk na inschrijving voor een individuele nascholing, infosessie of netwerksessie, krijg je een bevestiging dat de inschrijving goed ontvangen is, hierin wordt verwezen naar de inschrijvingsvoorwaarden.

Wie op de wachtlijst terechtkomt, krijgt daarover een e-mail.

Ten minste 7 kalenderdagen voor de start van de cursus ontvang je nog een uitnodiging per e-mail.

4.       Bewijs van deelname

Na een nascholing, infosessie of netwerksessie ontvang je een aanwezigheidsattest, of het wordt je achteraf opgestuurd. Wanneer je bepaalde onderdelen van de professionaliseringsactiviteit niet hebt bijgewoond, wordt dit op je attest vermeld.

Na een opleiding voor een selectie- of bevorderingsambt  kun je een vormingsattest behalen. Dat attest is decretaal vereist om te worden aangesteld in één van deze ambten. De opleiding bij de PBD-GO! geeft je echter een unieke kans een bijkomend jaar jobtraining te volgen. Een extra troef van goudwaarde.

5.       Facturatie

Voor betalende nascholingen ontvang je na de nascholing een factuur, ofwel in je instelling ofwel op je persoonlijk adres. Pas dan moet je betalen. Dus in de regel betaal je niets vóór de nascholing tenzij dat anders aangegeven wordt.

6.       Annulering door de organisator

PBD-GO! kan zich door omstandigheden genoodzaakt zien vormingen of opleidingen te annuleren. We verwittigen deelnemers hier altijd zo snel mogelijk over.