Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Nederlands

Pagina delen

Een vlotte, geëngageerde en sterke vaardigheid voor lezen en schrijven maakt van leerlingen kansrijke deelnemers aan de samenleving en levenslange lerenden. Informatie verwerven en verspreiden vraagt immers sterke lees- en schrijfvaardigheid van kritische taalgebruikers in onze informatiegedreven samenleving. 

De resultaten voor het lezen van de leerlingen zeggen veel over hun kennisniveau en over hun vermogen om met teksten om te gaan. Het is dus van groot belang dat scholen erover nadenken hoe ze hun onderwijs zo inrichten dat het alle leerlingen optimale kansen biedt om hun leesbegrip te ontwikkelen. 

Wie veel leest, bouwt een uitgebreidere woordenschat op en schrijft beter. Daarnaast helpen de schrijfactiviteiten het leesbegrip van de leerlingen te verbeteren. Er is een verband met de mondelinge taalvaardigheid, de leerlingen komen tot een beter leesbegrip van een tekst, boek… door ze met elkaar en de leerkracht te bespreken. 

De etnisch-culturele en talig diverse rijkdom in scholen zetten we in als hefboom voor alle leerlingen om beter tot het leren van het Nederlands te komen en de bredere talige wereld te ontdekken. Meertalige leerlingen kunnen gebruik maken van hun talige capaciteit om hun vaardigheid in en kennis van het Nederlands te versterken. De school kan hiertoe specifieke accenten leggen binnen het talenbeleid. 

 

Verandertraject: Nederlands

Bij aanvang van het traject wordt een focus gekozen binnen de doelstellingen uit het curriculum en zullen deze op maat van en in dialoog met de school geoperationaliseerd worden.

Schoolteams brengen hun taalbeleid Nederlands lezen in kaart en werken een actieplan uit voor de gekozen aspecten van hun taalbeleid voor:

 • voorbereidend lezen kleuter
 • aanvankelijk lezen eerste leerjaar
 • vloeiend lezen (technisch) lager
 • begrijpend lezen lager


De leraren

 • kleuterleerkrachten werken op doordachte wijze rond de leesvoorwaarden van hun kleuters. 
 • Leerkrachten lager begeleiden de leerlingen zodat ze vlotte & geëngageerde lezers worden. 
 • Leerkrachten schakelen vlot van een rijke leestekst naar een krachtige leesles. 
 • Leerkrachten zetten systematisch en onderbouwd in op woordenschat om leerlingen te versterken in hun taaluitingen. 
 • Leerkrachten hanteren etnisch culturele en talige  diversiteit als hefboom voor alle leerlingen. 


De leerlingen:

 • Kleuters beheersen de leesvoorwaarden.
 • Leerlingen zijn vlotte, geëngageerde en gemotiveerde lezers die lezen voor hun plezier en lezen om te leren 


De school:

 • Schoolteams bouwen samen aan een krachtige taalomgeving in hun school. 
 • Schoolteams kunnen toetsen hanteren en deze gericht inzetten als middel tot kwaliteitsbewaking voor hun taalbeleid. 

 

Opbouw

We plannen de trajecten in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep. 

Schematische voorstelling van de opbouw van het VT basisonderwijs. 1. BSA, 2. resultaten en effecten, 3. input en vorming, 4. begeleiden einde schooljaar en tot slot 5. opstart nieuw schooljaar

Effecten

 • Schoolteams remediëren of excelleren voor doordacht gekozen aspecten van hun taalbeleid Nederlands lezen.
 • Leerlingen zijn vlotte, geëngageerde en gemotiveerde lezers die lezen om te leren en lezen voor hun plezier.
 • Leerkrachten begeleiden hun leerlingen systematisch en evidence-based voor lezen en blijven zich hierin professionaliseren. 

 

Verdere professionalisering

Via de PBD-GO! materialenbank, helpdesksessies en opleidingen en vormingen kunnen schoolteams, leden van kernteams kleuter of bevlogen kleuterleraren zich verder en specifieker professionaliseren.

Op zoek naar verdieping rond schrijven? Deze vormingen zijn een absolute meerwaarde voor jou als leraar:

Vormingen rond lezen voor leraren en kartrekkers:

Dit aanbod komt naar de school toe of wordt digitaal of in het huis van het GO! aangeboden.

Op de hoogte blijven van vormingen en helpdesksessies kan eenvoudig via onze GO! nieuwsbrief. Nog niet geabonneerd? Doe het snel hier.

Heb je vragen of ideeën over en rond vormingen? Bezorg ze aan sylvie.decommer@g-o.be.

Meer PBD-GO! ondersteuning

Ontdek hoe PBD-GO! jou kan ondersteunen via de Materialenbank en Helpdesk.

Materialenbank en Helpdesk

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.