Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Op weg naar lezen

Uit onderzoek (Vandermosten e.a. 2021) is gebleken dat in het brein het leesnetwerk bij kinderen onder de 7 jaar het snelst groeit. Om leesproblemen te vermijden is het dus erg belangrijk om vroegtijdig kinderen optimaal te begeleiden en hen te helpen om vanaf de kleuterklas een vlotte leesstart te maken. Maar hoe doe je dit? Hoe stimuleren we kleuters om op een kindvriendelijke en rustige manier aan het leesleerproces te starten? Wat is een effectieve didactische aanpak in het eerste en tweede leerjaar? Wat doe je met kinderen die at risk zijn voor leesproblemen en dyslexie? Hoe kunnen we leesproblemen al snel gaan aanpakken?

Deze vorming bestaat uit 4 sessies van een halve dag. We willen de weg naar vlot en vloeiend lezen heel breed en diep verkennen en veel concrete ideeën aanreiken om te werken aan voorbereidend en aanvankelijk lezen.

DAG 1: SESSIE 1: Het belang van lezen: bouwstenen van krachtig en effectief leesonderwijs vanaf de kleuterleeftijd.

Wat doe je als leraar wanneer je ziet dat het niet zo vlot loopt? Hoe verloopt een "normale" leesontwikkeling bij jonge kinderen? Hoe weet je of een kind at risk is voor leesproblemen? We nemen jullie mee in de bouwstenen van krachtig en effectief leesonderwijs.

SESSIE 2: Aanvankelijk lezen: do’s & dont’s in je didactiek. Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen vlot leren lezen? Klankonderwijs vormt de basis, de verschillende leesmethodes worden onder de loep genomen en we bespreken hoe klank-tekenkoppelingen te versterken? Ook leestijd en andere relevante factoren komen aan bod.

DAG 2: SESSIE 3 - 4: Kleuters en lezen. Welke leesvoorwaarden moeten gestimuleerd worden en hoe doe je dat? Belang van klankonderwijs, het verschil tussen fonologisch en fonemisch bewustzijn en de start voor letterkennis. Maar ook het stimuleren van een begrijpende luisterhouding en motivatietips voor leesplezier worden als kapstokken voor de latere ontwikkeling van begrijpend lezen en leesmotivatie besproken.

Elke dag zal er een heleboel interessante materialen (boeken, programma’s, hulpmiddelen enz…) meegenomen worden om zo de deelnemers concrete tips mee te geven die ze onmiddellijk in hun klassen kunnen introduceren.

Praktisch

1
vrijdag 17 januari 2025, van 9u30 tot 16u00
Op weg naar lezen: sessie 1 + sessie 2

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

2
vrijdag 14 maart 2025, van 9u30 tot 16u00
Op weg naar lezen: sessie 3 + sessie 4
Schrijf je individueel in
Individuele prijs: €150

Doelstellingen

 • Je ziet het grote belang van aanvankelijk lezen in en hebt kennis en inzicht in de leessleutels
 • Je past de evidence-based tips voor aanvankelijk lezen en fonemisch en fonetisch bewustzijn toe in jouw klas
 • Je hebt inzicht in de leesvoorwaarden en hoe die kunnen gestimuleerd worden

Extra informatie

Er zijn lunchbroodjes voorzien 

Lesgever

Decoster Sandrine

Pagina delen

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.