Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! strategie 2030

De maatschappij verandert aan topsnelheid en op ingrijpende wijze. Dat zet het onderwijs onder grote druk, maar biedt ook veel kansen. Met het strategisch plan GO! 2030 speelt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in op de veranderende noden en uitdagingen.

 

Het nieuwe strategisch plan GO! 2030 is een overkoepelende strategie tot 2030, die co-creatief tot stand kwam met de scholengroepen en centrale diensten. Het plan bevat één centrale visie, vijf ambities en vijftien subambities. Deze ambities krijgen elk een uitwerking in concrete acties op twee, vijf en tien jaar tijd. Het is een plan met een duidelijke beleidsmatige focus, waar beleidsmedewerkers netbreed in alle geledingen mee aan de slag kunnen gaan. Met de verschillende ambities en acties brengen we concrete optimalisaties aan in alle lagen van het GO!.