Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Coaching en consulting

Pagina delen

Zelfstandig aan de slag met advies van GO! sandbox

Zit je vast in je proces? Nood aan een externe blik van een kritische vriend? Op zoek naar andere intrapreneurs, een facilitator of partners?

Schakel een hulplijn in en mail naar sandbox@g-o.be

Coaching en consultingvoorbeelden uit de praktijk

Deze collega's gingen jou voor en deden een beroep op onze advies- of verbindingsrol. 

1. Website GO! academy voor alle GO! CVO's
De uitdaging was om tot een goed ontwerp voor een website te komen voor het ontsluiten van hun aanbod in afstandsonderwijs.

"We vroegen advies en coaching bij GO! sandbox. We werden eerst ondersteund bij een persona-oefening om de noden van onze verschillende gebruikers beter te leren kennen. Via GO! sandbox werden we in contact gebracht met Dominiek Bouckaert van Sandbox Vlaanderen, die ons via een design sprint tot een eerste prototype bracht in vier dagen. Sandbox bood een waardevolle en aangename werkwijze om onze vele ideeën op een laagdrempelige wijze te vertalen naar een eerste ontwerp. Om zo op een snelle manier bewust te worden van de blinde vlekken in ons concept en om collectief een aantal belangrijke knopen op het vlak van design door te hakken." Willem Willems, projectcoördinator GO! academy.

2. Roadmap leersteun voor de CLB's van het GO!
Door de invoering van het decreet Leersteun wilden de CLB's de samenwerking tussen de school, het CLB, het leersteuncentrum en PBD-GO! versterken. De eerste focus lag op de trajecten in het gewoon basisonderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsnoden. Na advies van GO! sandbox werd een multidisciplinair kernteam samengesteld om het begeleidingstraject zoals het vandaag is uit te tekenen.

"We gingen aan de slag met design thinking methodieken zoals de stakeholdermap, customer journey, persona, interviews,… Op basis van de voorafgaande interviews bij stakeholders kregen we een heel goed zicht op de pijnpunten. Zo zagen we ook waar de grootste opportuniteiten lagen. We kwamen heel concreet tot een (voorstel voor een) nieuw traject waarbij de verschillende actoren concreet samenwerken in het belang van de leerling en de leerkracht."
Inge Van Trimpont, directeur Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding

3. Onderwijsraad CVO Scala goes sandbox
Valerie en Emmy van GO! CVO Scala richtten na hun deelname aan het GO! sandboxtraject een eigen sandbox op binnen hun CVO. Ze gebruiken de toolkit en sparren nog regelmatig met GO! sandbox als klankbord en kritische vriend. 

Heb je een vraag?

Mark Willems
Katleen Janssens - 02 790 94 34
Ariane Carlier - 02 790 96 91

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.