Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Scholengroepen

Pagina delen

Kaart Scholengroepen

De 26 algemeen directeurs van de 26 GO! scholengroepen zetelen samen in de coördinatieraad (Co-Ra).

Bevoegdheden en bestuur

De eigenlijke bestuursbevoegdheid hoort toe aan de 26 scholengroepen. Aan het hoofd van een scholengroep staan een algemeen directeur, een raad van bestuur en een college van directeurs.

Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het GO! in een welbepaalde regio en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en in de meeste gevallen ook een centrum voor leerlingenbegeleiding.

De raad van bestuur wordt om de vier jaar samengesteld door verkiezingen. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem.

Scholengemeenschappen

Scholengemeenschappen zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden met vooral adviesbevoegdheid ten aanzien van de scholengroep. 

Drie van de 38 scholengemeenschappen voor het basisonderwijs zijn netoverstijgend samengesteld (twee met het vrij gesubsidieerd onderwijs, één met het gemeentelijk onderwijs). Van de 34 scholengemeenschappen voor het secundair onderwijs werken er negen netoverstijgend, één met het provinciaal en het gemeentelijk onderwijs, zeven met enkel het provinciaal onderwijs en één met zowel het vrij niet-confessioneel als het provinciaal onderwijs.

In totaal zijn er momenteel 72 scholengemeenschappen actief.

Heb je een vraag?

Communicatie en kennisdeling - 02 790 93 00

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.