Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Strategisch plan

Met het strategisch plan GO! 2030 maakt het GO! zich klaar voor het onderwijs van de toekomst. De realisatie van onze poolstervisie staat daarin centraal. We willen tegen 2030 op elk niveau en tot in elke uithoek van ons breed vertakte net, in alles wat we doen en ademen "Het GO! is dé favoriete leergemeenschap, voor iedereen gepersonaliseerd, spiegel en bouwsteen van de samenleving" zijn.

Op drie fundamentele aspecten van ons onderwijs willen we veranderingen realiseren: het leerproces, de leeromgeving en de rol die onderwijsprofessionals daarin spelen.

Om daartoe te komen, ontwikkelden we in 2019 via een breed gedragen, participatief traject ons 'strategisch plan' met 5 lange-termijnambities en het groeipad daarnaartoe. De verschillende bestuursniveaus van ons net engageerden zich om hieraan bij te dragen, ieder vanuit zijn kerntaken, werking en rol.