Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

GO! strategisch plan 2030


strategisch.JPG

plan 2030.JPG

De maatschappij verandert aan topsnelheid en op ingrijpende wijze. Dat zet het onderwijs onder grote druk, maar biedt ook veel kansen. Met het strategisch plan GO! 2030 speelt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in op de veranderende noden en uitdagingen.

Het nieuwe strategisch plan GO! 2030 is een overkoepelende strategie tot 2030, die co-creatief tot stand kwam met de scholengroepen en centrale diensten. Het plan bevat één centrale visie, vijf ambities en vijftien subambities. Deze ambities krijgen elk een uitwerking in concrete acties op twee, vijf en tien jaar tijd. Het is een plan met een duidelijke beleidsmatige focus, waar beleidsmedewerkers netbreed in alle geledingen mee aan de slag kunnen gaan. Met de verschillende ambities en acties brengen we concrete optimalisaties aan in alle lagen van het GO!.

Waarom? 

Als we ons afvragen waarom we als GO! doen wat we doen, dan komen we uit bij onze missie, ons PPGO!, ons pedagogisch project, dat we kunnen samenvatten in 1 kernzin: 

Lp9Ny1-BrB1VHC.png

Dit is wat ons drijft, onze bestaansreden. Dit is waar we voor staan en waar we dag in dag uit voor gaan. Echte kansen bieden aan jonge mensen, segregatie tegengaan, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waarderen. Dat is en blijft ook in de 21ste eeuw de maatschappelijke opdracht van het GO!. Onze professionals streven naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Kwaliteit heeft te maken met het ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid en de brede ontwikkeling van elk individu en met het harmonieus samenleven als actieve burgers in onze democratische maatschappij.

Ons pedagogisch project werd in 2015 geactualiseerd en is vandaag relevanter dan ooit, met actief burgerschap en onze basiswaarden (wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid) als belangrijke bouwstenen.

Hoe?

ikrOcdOld0sK7N.png


Met ons strategisch plan 2030 voegden we daar recent een extra dimensie aan toe: onze (poolster)visie. Die bepaalt hoe we onze missie willen realiseren. Ze omschrijft wat we als GO! willen zijn en waarin we ons onderscheiden van andere onderwijsaanbieders.

Ons PPGO! en onze poolstervisie samen vormen onze 'USP', onze unique selling proposition: dé reden waarom lerenden (en hun omgeving) voor het GO! kiezen, maar ook waarom we voor de overheid en maatschappij de eerste, evidente partner zijn inzake onderwijs. 

Wat?

Het WAAROM en HOE spelen een cruciale rol in wat we doen. Zo zijn ze bepalend voor de invulling van onze grondwettelijke opdracht om 'neutraal' onderwijs aan te bieden, die we sinds 1989 met veel zorg opnemen. Als het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt voor en door de Vlaamse Gemeenschap heeft het GO! de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving. 

Met 39.000 medewerkers, in bijna 1000 scholen en voorzieningen, biedt het GO! aan meer dan 340.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.