Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Strategisch plan

GO! 2030 – de blik vooruit…  


Een maatschappij in verandering verdient onderwijs dat zorgvuldig omgaat met de evoluties die daar een bepalende rol in spelen. Het doet dat met respect voor de kennis die al eerder haar waarde heeft bewezen en vanuit een duurzame, toekomstgerichte visie. Onderwijskundig, psychologisch, (ortho)pedagogisch en sociologisch onderzoek zijn hierbij richtinggevend. Digitalisering en een groeiende hoeveelheid data helpen om zowel de gekende recepten als nieuwe inzichten op doordachte wijze in te passen in onderwijs dat inzet op zo groot mogelijke leerwinst, leervermogen en leermotivatie bij leerlingen.  

Drie visieteksten en een poolstervisie 

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vat in zijn poolstervisie samen hoe het dat onderwijs wil realiseren met de blik op 2030: door de favoriete leergemeenschap te vormen voor/van elke lerende, waarin elke lerende zich herkent en de nodige competenties verwerft om mee te bouwen aan onze samenleving.  

In 2020 – voor corona – schreven we drie visieteksten die cruciale aspecten van deze poolstervisie theoretisch uitdiepen: 1) het leerproces (‘Gepersonaliseerd samen leren’), 2) de onderwijsprofessional (‘De rol van de GO! onderwijsprofessionals’) en 3) de leeromgeving (‘School als concept’).