Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Vereniging voor technisch adviseurs en coördinatoren (T@GO)

TAGO is van oorsprong een vereniging voor TAC en TA van het GO! Het nieuwe bestuur van TAGO wil zich inzetten voor alle collega’s die op de één of andere manier mede verantwoordelijk zijn voor het technisch onderwijs of de technische infrastructuur. Wij denken daarbij aan technische coördinatoren, stage-mentoren, ict-coördinatoren, coördinatoren duaal onderwijs, teeltleiders,…. 

TAGO wenst een ondersteunende organisatie te zijn m.b.t. tot alle technische aspecten van ons onderwijs – in de brede zin. TAGO wenst een forum te bieden waar collega’s elkaar kunnen vinden, samen kunnen werken, ideeën delen, inspiratie opdoen enz…..
 
Alle collega’s binnen het GO! die met technische vraagstukken te maken hebben, pedagogisch, infrastructuur, veiligheid, domeinbeheer, ICT,… zijn welkom.
 
Als vereniging wil TAGO blijven verder werken aan het imago van studierichtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit, de dubbele finaliteit en natuurlijk ook enkele richtingen uit de doorstroom finaliteit. TAGO wenst iedereen te overtuigen dat elke leerling mag leren op de manier waarop zij of hij dat wil, cognitief, handelend, gecombineerd, ….. maakt niet uit.
 
Om haar doelstellingen te realiseren organiseert TAGO regelmatig werkvergaderingen, opleidingen, seminaries, studiedagen, ... voor alle leden. TAGO tracht haar steentje bij te dragen in werkgroepen en opleidingen, werkt nauw samen met alle centrale diensten van het GO!, scholengroepen en scholen, RTC's, departement onderwijs en vele andere actoren uit de onderwijs- en bedrijfswereld. Via website, facebook en een eigen platform communiceert ze met haar leden en partners.
 

Contact
Maggy Vankeerberghen, voorzitter
GSM: 0472 99 02 85