Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Vereniging voor technisch adviseurs en coördinatoren (T@GO) vzw

Pagina delen

Op deze pagina

TAGO is van oorsprong een vereniging voor TAC en TA van het GO! Het nieuwe bestuur van TAGO wil zich inzetten voor alle collega’s die op de één of andere manier mede verantwoordelijk zijn voor het technisch onderwijs of de technische infrastructuur. Wij denken daarbij aan technische coördinatoren, stage-mentoren, ict-coördinatoren, coördinatoren duaal onderwijs, teeltleiders,…. 

TAGO wenst een ondersteunende organisatie te zijn m.b.t. tot alle technische aspecten van ons onderwijs – in de brede zin. TAGO wil een forum bieden waar collega’s elkaar kunnen vinden, samen kunnen werken, ideeën delen, inspiratie opdoen enz.
 
Alle collega’s binnen het GO! die met technische vraagstukken te maken hebben, pedagogisch, infrastructuur, veiligheid, domeinbeheer, ICT,… zijn welkom.
 
Als vereniging wil TAGO blijven verder werken aan het imago van studierichtingen uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit, de dubbele finaliteit en natuurlijk ook enkele richtingen uit de doorstroom finaliteit. TAGO wenst iedereen te overtuigen dat elke leerling mag leren op de manier waarop zij of hij dat wil, cognitief, handelend, gecombineerd, ….. 

Om haar doelstellingen te realiseren organiseert TAGO regelmatig werkvergaderingen, opleidingen, seminaries, studiedagen, ... voor alle leden. TAGO tracht haar steentje bij te dragen in werkgroepen en opleidingen, werkt nauw samen met de centrale diensten, scholengroepen en scholen van het GO!, RTC's, departement Onderwijs en Vorming en vele andere actoren uit de onderwijs- en bedrijfswereld. Via website, facebook en een eigen platform communiceert ze met haar leden en partners.

Contact

Erika Vanderstockt, voorzitter
0486 51 78 88
Meer info: www.facebook.com/tagovzw
of  https://vzwtago.sharepoint.com (toegang aanvragen via een e-mail naar erika.vanderstockt@skynet.be)

Heb je een vraag?

Communicatie en kennisdeling - 02 790 93 00

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.