Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Virbo vzw

Pagina delen

Vereniging van directies van het basisonderwijs van het GO! (Virbo) vzw

VIRBO is de vereniging van directies van het basisonderwijs van het GO!.
 
VIRBO gelooft in een goede samenwerking en in het streven naar samenhorigheid om op te komen voor de belangen van onze directies. Sterk zijn we als vereniging via een goede netwerking en via het samenbrengen van alle ervaringen. We kunnen onze leden versterken door een doorgedreven informatiedoorstroming. Met de steun van alle leden kan het VIRBO een sterke positie innemen bij overleg op verschillende niveaus. Dankzij het samenbrengen van de kwaliteit die bij de leden aanwezig is, kan VIRBO dan weer sterk staan in het verdedigen van én het kenbaar maken van de kwaliteit waarvoor het bestuursniveau en het beleidsvermogen van onze directies staat.


Doelstellingen:

 • de leden vertegenwoordigen bij overleg met de minister, het GO!, andere directeursverenigingen, in werkgroepen enz.;
 • de leden op de hoogte houden via info- en studiedagen;
 • nascholingsmomenten organiseren;
 • informatie en ideeën verzamelen in het veld;
 • ontmoetingsmomenten organiseren en netwerken onderhouden;
 • hulp en steun aan individuele directeurs verlenen;
 • een seniorenwerking verzorgen;
 • de belangen van de directeurs behartigen.
 • De vereniging organiseert:
  • twee netwerkdagen per jaar;
  • één driedaags seminarie in maart;
  • een jaarlijkse VIRBO-happening met didactische beurs in april.

Vertegenwoordiging

De vereniging volgt zoveel mogelijk werkgroepen op die het gewoon en buitengewoon basisonderwijs betreffen en is onder andere vertegenwoordigd in de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor), het Netoverstijgend Overleg onder Directieverenigingen Basisonderwijs (NODB), de GO!-directievereniging DIRGO, de adviescommissies Basisonderwijs, Buitengewoon onderwijs en Leerlingenvervoer, de stuurgroep Kinderopvang en de stuurgroep Gezondheidsbeleid.

Contact

Didier Van de Gucht
voorzitter Virbo
Directeur GO! basisschool Carolus Magnus
Jamblinne de Meuxplein 9
1030 Schaarbeek
didier.van.de.gucht@sgrbrussel.be

www.facebook.com/GOVIRBO 

Heb je een vraag?

Communicatie en kennisdeling - 02 790 93 00

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.