Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Directeursvereniging Volwassenenonderwijs van het GO! (Dirvogo) vzw

Pagina delen

De vereniging heeft tot doel:

 • de belangen van het volwassenenonderwijs van het GO!;
 • de beroepsbelangen van haar leden te behartigen en te verdedigen;
 • pedagogische, onderwijskundige en organisatorische onderwerpen te behandelen;
 • de professionaliteit van haar leden te bevorderen;
 • op te treden als overlegorgaan.

Deze opsomming is niet beperkend; de vereniging kan alle initiatieven ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel en haar medewerking verlenen aan elke gelijkaardige vereniging.

De vereniging organiseert jaarlijks een algemene vergadering en studiedagen voor al haar leden in het raam van deze doelstellingen. Het gaat vooral om studiedagen met goede praktijkvoorbeelden op allerlei gebied die georganiseerd worden in de centra voor volwassenenonderwijs zelf.

Heb je een vraag?

Communicatie en kennisdeling - 02 790 93 00

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.