Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

GO! foundation vzw

Pagina delen

De GO! foundation heeft als doel acties, organisaties of verenigingen te ondersteunen die bijdragen aan de werking van het GO!, de verwezenlijking van het PPGO! en in het bijzonder het realiseren van gelijke kansen.

Om dit te kunnen doen, wil de stichting fondsen, giften, schenkingen en legaten verwerven, maar ook scholen en scholengroepen ondersteunen om hun eigen fondsenwerving op een laagdrempelige manier te professionaliseren.

De GO! foundation wil zorgen voor extra impulsen om al onze leerlingen en cursisten een stevige basis te geven voor de toekomst.

Klemtonen

 • inzetten op de verdere uitbouw van de digitalisering in scholen
 • de maatschappelijke uitdagingen die in vele scholen leven oppikken en helpen beheersen (bv. klimaatverandering)
 • de armoede bestrijden en de sociale inclusie bevorderen

Centraal jaarthema

Elk jaar kiest de GO! foundation één overkoepelend jaarthema, dat aansluit bij de waarden en de visie van de stichting, waaraan acties kunnen worden gekoppeld. 

Leden

Voorzitter
Ann Van Driessche
directeur Marketing, Communicatie en Evenementen VUB

Penningmeester
Dirk Mechelaere
afdelingshoofd Organisatieondersteuning GO!

Secretaris
Peter Goyvaerts
afdelingshoofd Netbrede ondersteuning en ontwikkeling GO!

Leden
Raymonda Verdyck

ere-afgevaardigd bestuurder GO!

Els Vermeulen
beleidscoördinator, afdeling Beleid- en belangenbehartiging GO!

Dimokritos Kavadias
docent politieke wetenschappen VUB en directeur Brussels informatie, documentatie & onderzoekscentrum BRIO

Sofie Christiaens
gedetacheerde leerkracht Frans aan het GO! technisch atheneum Handelsschool Aalst

Heb je een vraag?

Communicatie en kennisdeling - 02 790 93 00

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.