Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Digitaal beleid

Technologie biedt kansen om de ambities van het GO! op het vlak van het gepersonaliseerd samen leren, de school als concept, en het versterken van de onderwijsprofessional te ondersteunen. Het is een onmisbare randvoorwaarde om noodzakelijke ICT-competenties bij lerenden te realiseren én om het leerproces van de lerenden te versterken.

Kansen om didactiek en lesorganisatie te verbeteren

Digitale oplossingen bieden onderwijsprofessionals ook kansen om de didactiek en lesorganisatie te optimaliseren. We streven naar een digitale strategie voor het GO!, met maximale meerwaarde voor de lerenden, de ouders en de onderwijsprofessionals.

Vanuit het strategisch plan GO! 2030 worden voor het digitaal beleid van het GO! volgende ambities meegenomen:

  1. Het digitaal faciliteren van leerprocessen ondersteunt het gepersonaliseerd samen leren. Het zorgt ervoor dat leren transparant, hanteerbaar, beheersbaar en coachable wordt. De lerende wordt gaandeweg vaardig in het sturen, doelgericht documenteren en monitoren van zijn leerproces, daarin onder meer ondersteund door bvb. goed gekozen applicaties, learning analytics, dashboards, artificiële intelligentie, … .
  2. We benutten maximaal de mogelijkheden van 'blended learning' als een combinatie van online en offline instructie, waarbij leerlingen en cursisten interageren met leraar, materiaal en medelerenden, zowel op een fysieke locatie als via een onlineplatform of virtuele leerruimte. Ouders kunnen in dit kader ondersteund worden in hun rol bij het inbouwen van structuur en ruimte voor schoolwerk.
  3. De digitale hulpmiddelen (applicaties en leerplatformen, media, informatiekanalen,…) ondersteunen naast de lerenden, ook de onderwijsprofessionals in het vormgeven van het gepersonaliseerde leerproces. Onderwijsprofessionals zijn daarom digitaal geletterd, hebben een onderzoekende houding en zijn in staat de mogelijkheden van technologie efficiënt en functioneel in te zetten bij het gepersonaliseerde leerproces.

Netbrede digitale transformatie

In de werkgroep 'digitale transformatie' wordt met vertegenwoordigers van elk van de scholengroepen en van de centrale diensten samengewerkt aan de verdere vormgeving van de digitale transformatie van het GO!.

Jouw contactpersoon

Steven De Pauw

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel