Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Digitaal beleid

Technologie biedt kansen om de ambities van het GO! op het vlak van het gepersonaliseerd samen leren, de school als concept, en het versterken van de onderwijsprofessional te ondersteunen. Het is een onmisbare randvoorwaarde om noodzakelijke ICT-competenties bij lerenden te realiseren én om het leerproces van de lerenden te versterken.

De digitale strategie van het GO! krijgt vorm binnen de PTC Digitaal Beleid, daarin ondersteund door de werkgroep digitale transformatie met vertegenwoordigers van alle scholengroepen en centrale diensten.

Vlaanderen greep de coronacrisis aan om in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ te investeren in de ‘Digisprong’ voor scholen, leerlingen en leerkrachten. Daarbij wordt ingezet in vier speerpunten: (1) een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur, (2) een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid, (3) ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen, (4) een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.


Beleidsinitiatieven


7 december 2022
XR-actieplan

XR-actieplan De Vlaamse overheid lanceerde in het voorjaar 2022 het XR-actieplan, passend in de visienota “Van kwetsbaar naar weerbaar”. XR staat voor extended reality en is een koepelterm voor AR, MR en VR. Het XR-actieplan heeft als doel om XR te integreren in het technisch en beroepsgericht secundair onderwijs

Op 7 december organiseerde het GO! een XR-netwerknamiddag voor de werkgroep digitale transformatie, waar onder meer dit XR-actieplan werd toegelicht.Jouw contactpersoon

Steven De Pauw

teamcoördinator, Beleid en belangenbehartiging

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel