Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Basisprincpes voor een optimale digitale leeromgeving

Pagina delen

Basisprincipes

In de moderne onderwijspraktijk is een digitale leeromgeving of digitaal ecosysteem van onschatbare waarde geworden. Zo’n ecosysteem bestaat uit een set van digitale leermiddelen en e-content die samenwerken om het leerproces te ondersteunen en te verrijken.  
Digitale leermiddelen en e-content kunnen ons ondersteunen in het realiseren van gepersonaliseerd samen leren.

Bij het realiseren van een optimale digitale leeromgeving zijn enkele cruciale bouwstenen van belang: het voorzien van een kernapplicatie in de vorm van een Learning Management Systeem, interoperabiliteit met data-uitwisseling.

Het project GO! Digital Store heeft als doel om stelselmatig scholen beter te ondersteunen om de optimale digitale leeromgeving te kunnen waarmaken. 

LMS

Het LMS (Learning Management System) vormt de basis van het (digitale) leren. Digitale leeractiviteiten worden binnen een LMS samengebracht. Leeractiviteiten kunnen op verschillende manieren georganiseerd worden, bijvoorbeeld in lessen, leerpaden of modules. Door steeds te vertrekken vanuit het LMS, bieden we de leerling structuur en houvast om te groeien in autonomie. 

Interoperabiliteit

Een lerende moet vlot kunnen schakelen tussen het LMS en andere tools of e-content die gebruikt worden in het leerproces. Vlot schakelen houdt niet in dat de lerende voortdurend binnen de LMS-omgeving moet blijven, maar wel dat hij vlot kan schakelen, bv. door met één enkel account in te loggen op verschillende tools, zonder telkens opnieuw aan te melden. Dit wordt ook wel een 'single-sign-on' (SSO) oplossing genoemd. 

Data-uitwisseling

De leerkracht/docent en de lerende moet in staat zijn om zijn om het leerproces op te volgen. Daarom is het van belang dat alle leerdata die relevant zijn voor het leerproces, op een optimale wijze beschikbaar zijn. Ook wanneer de leerdata in verschillende tools worden gegeneerd. In een ideale situatie is alle nodige info terug te vinden in het LMS. Op die manier kan de leerling altijd op één centrale plaats zien waar hij of zij staat en kan ook de leerkracht een duidelijk overzicht krijgen van de voortgang van de leerling en op welke gebieden extra ondersteuning nodig is. Belangrijk is tevens dat alle data steeds bereikbaar zijn en een data-lockin vermeden wordt.

Heb je een vraag?

Steven De Pauw - 02 790 98 25

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.