Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Analyse en rapportering

Pagina delen

Analyse en onderzoek ter ondersteuning van kwaliteitszorg.

Vanuit een onderzoekende houding willen we binnen het GO! maximaal gebruik maken van beschikbare data met het oog op kwaliteitszorg. We gebruiken deze data in functie van het opvolgen van indicatoren en het beantwoorden van onderzoeksvragen. Dit kan op zowel op het niveau van een school, een scholengroep als bij de centrale diensten, waarbij de verschillende niveaus geschakeld samenwerken, elk vanuit hun eigen sterktes.

Dashboards

Op deze site vind je een link naar het dashboard van het GO!: data.g-o.be

Met dit dashboard willen de centrale diensten van het GO! samen met de scholengroepen de beschikbare data visueel en overzichtelijk voorstellen en trends zichtbaar maken. Het gaat over data in de beleidsdomeinen leerlingenaantallen, onderwijsaanbod en personeel. Data.g-o.be heeft als prioritaire doelgroepen de centrale diensten en beleidsmedewerkers van de scholengroepen. Ook alle directies van de GO!-scholen hebben toegang, en kunnen deze dashboards gebruiken als aanvulling op andere dashboards zoals de Datawijzer van de onderwijsinspectie, of het dashboard van de Vlaamse Toetsen.

De informatie op data.g-o.be betreft interne data die we enkel aanwenden voor interne beleidsanalyses. De informatie die via dit dashboard is ontsloten, mag alleen voor analyse en kwaliteitsbeleid worden gebruikt en valt onder het ambtsgeheim, zoals omschreven in het decreet van 27 maart 1991 (decreet rechtspositie)/ het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 (Vlaams Personeelsstatuut). Gebruik van deze informatie voor andere doeleinden kan aanleiding geven tot strafrechtelijke en/of tuchtrechtelijke sancties.

Opmerkingen, vragen of bedenkingen kunnen aan het team doorgegeven worden via dit mailadres: data@g-o.be .

Gerelateerde projecten

Heb je een vraag?

Steven De Pauw - 02 790 98 25
Gentiana Gorreja - http://pro.g-o.be/over-go/visies-en-standpunten

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
    Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

  • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.