Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Wiskunde

Pagina delen

In de lijst met lievelingsvakken komt wiskunde minder frequent voor. Veel kinderen vinden dat ze slecht zijn in wiskunde en houden niet van het leergebied. Maar is er wel zoiets als "slecht zijn in wiskunde"? 

Wiskunde boven water

In de didactische cahiers wiskunde van het GO! zijn alle leerinhouden wiskunde voor kinderen van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar tot in de puntjes didactisch uitgewerkt. Het geeft leraren een inkijk in de complete inhoud en didactiek van het wiskundeonderwijs. Dit voor doelen boven, maar ook voor de zo belangrijke, voorwaardelijke doelen onder de waterlijn. Deze doelen zijn gekoppeld aan zeer expliciete conceptkaarten die de leraar ondersteunen in het selecteren van de gepaste al dan niet manipuleerbare didactische materialen en strategieën. 

Deze didactiek zet in op handelen en DOEN in het wiskunde-onderricht als stevige basis voor inzichtelijk leren. Op die manier kan wiskunde ons de wereld beter leren begrijpen en voorspellen. 

Niet uit de lucht gegrepen

De cahiers zijn gebaseerd op heel wat onderzoek rond effectief wiskunde onderwijs dat een aantal evidence based leertheoriën samenbrengt. Deze leertheoriën ondersteunen leerlingen in het trapsgewijs vorderen van motorisch naar mentaal redeneren. Het CPA model (Bruner), het ijsbergmodel (Moerlands & Boswinkel) en het handelingsmodel (Groenstijn) vormen de basis van dit principe. 

Leraren en leerlingen worden wild enthousiast van deze didactiek. Leraren geven aan dat het hen heel erg ondersteunt bij leerlingen waarvoor wiskunde wat moeilijker lukt, maar ook voor diegenen die meer uitdaging nodig hebben en al stevige stappen kunnen zetten in het probleemoplossend denken.

Het GO! leerplan voor wiskunde wordt ook systematisch gekoppeld aan de verschillende onderdelen van het ijsbergrekenen. Leerkrachten lezen het leerplan net iets anders wanneer ze werden ondergedompeld in de principes van de cahiers.

 

Verandertraject: wiskunde

Bij aanvang van het traject wordt een focus gekozen binnen de doelstellingen uit het curriculum en zullen deze op maat van en in dialoog met de school geoperationaliseerd worden.  

Het schoolteam

 • Doordachte keuzes om de vooropgestelde doelen gelijkgericht te bereiken. 
 • Vertrekken vanuit een brede beeldvorming 
 • Gepaste begeleiding voor elke leerling binnen wiskunde in functie van de brede basiszorg 
 • Groeiende klasbeelden 
 • Bewust gekozen groeperingsvormen 
 • Optimaliseren gebruik van infrastructuur, inzet van leerkrachten, …
 • Afspraken over de concordantie met het leerplan wiskunde en bewaken realisatie van het leerplan wiskunde. 

De leraren:

 • De doelen in de didactische cahiers zijn leidraad bij het plannen van de wiskunde-activiteiten.
 • Wiskunde wordt inzichtelijk en functioneel aangeboden. 
 • Doelgericht kiezen en schakelen in verschillende fases tijdens het leren: 
  • aanleren (aanbrengen & oefenen);
  • trainen (automatiseren, memoriseren, toepassen, …).
 • In de fase van het aanleren bepaalt het gekozen doel of doelencluster de gekozen didactiek:  instructief, onderzoekend of ontwerpend leren 
 • Inzetten van didactisch materiaal i.f.v. het versterken van het inzicht in het concept en/of de procedure. 
 • Gerichte keuze van de evaluatiemethodieken in functie van het onderwijsleerproces en het behalen van de doelen: 
  • inzichten en procedures;
  • concepten. 
 • Op groei gerichte feedback aan de leerlingen geven. 
 • Leerkrachten bouwen groeigericht aan het eigenaarschap van kinderen bij hun leerproces.
 • Rekening houden met de horizontale samenhang tussen de doelen van de cahiers onderling en met andere leergebieden (bv dagelijkse tijd in WO) 

 

Opbouw

We plannen de trajecten in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep. 

Schematische voorstelling van de opbouw van het VT basisonderwijs. 1. BSA, 2. resultaten en effecten, 3. input en vorming, 4. begeleiden einde schooljaar en tot slot 5. opstart nieuw schooljaar

Effecten

 • Schoolteams remediëren of exelleren voor doordacht gekozen aspecten van hun wiskunde didactiek.
 • De leerlingenresultaten en leerwinst worden zichtbaar en vormen het uitgangspunt voor de volgende stap in het leerproces.
 • Leerlingen zijn geëngageerd en gemotiveerd in wiskunde.
 • Leerkrachten begeleiden hun leerlingen systematisch en evidence-based voor wiskunde en blijven zich hierin professionaliseren.

 

Verdere professionalisering

Via de PBD-GO! materialenbank, helpdesksessies en opleidingen en vormingen kunnen schoolteams, leden van kernteams kleuter of bevlogen kleuterleraren zich verder en specifieker professionaliseren.

Wil je je graag verdiepen in wiskunde als leraar? Dat kan met volgende sterke vormingen:

Dit aanbod komt naar de school toe of wordt digitaal of in het huis van het GO! aangeboden.

Op de hoogte blijven van vormingen en helpdesksessies kan eenvoudig via onze GO! nieuwsbrief. Nog niet geabonneerd? Doe het snel hier.

Heb je vragen of ideeën over en rond vormingen? Bezorg ze aan sylvie.decommer@g-o.be.

Meer PBD-GO! ondersteuning

Ontdek hoe PBD-GO! jou kan ondersteunen via de Materialenbank en Helpdesk.

Materialenbank en Helpdesk

Heb je een vraag?

Pedagogische begeleidingsdienst - 02 790 96 10

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.