Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Wiskunde-expert/coach onderbouw (K1,K2,K3)

ONDERBOUW (K1, K2, K3) 

INHOUD LESDAG 1 

 

In het wiskundeonderwijs staat het ontwikkelen van denkvaardigheden centraal. We willen dat leerlingen diep inzicht verwerven in de wereld van de getallen en de meetkunde. Daarbij komen verschillende vormen van leren aan bod: onthouden van feiten, conceptueel leren, procedureel leren en meta-cognitief leren. Elke vorm van leren vraagt een specifieke didactische aanpak.  

In de onderbouw, de kleutergroepen, bouwen we aan sterke fundering waarop het wiskundeonderwijs in de midden- en bovenbouw kan steunen. Al wat we met de kleuters doen draait om conceptueel leren en het oefenen van executieve vaardigheden. 

Tijdens de eerste lesdag focussen we op het leren van concepten. Wiskundige concepten vormen immers de fundering waarop later het procedureel leren zal steunen.  

De meeste kleuterklassen zijn al uitstekend ingericht om conceptueel leren te faciliteren. Die kans gebruiken we om verdiepend te werken. 

 
 

 • Hoe bouw je bij kleuters inzicht op in wiskundige concepten?  

 • Hoe pas je conceptueel leren toe bij getalbegrip tot 6, meten en meetkunde?  

 • Welke materialen kan je inzetten voor het opbouwen van conceptueel inzicht?  

 • Welke organisatiemodellen gebruik je voor conceptueel leren?  

 • Hoe kan je differentiëren bij conceptueel leren?  

 • Hoe kan je conceptueel inzicht monitoren en evalueren? 

 
 

Als wiskunde-expert voor de onderbouw zal je op school een bijzondere rol opnemen. Jij zal het overzicht bewaren, je collega’s meenemen in het verhaal van conceptueel leren en de kwaliteit ervan bewaken. Wij ondersteunen die taak met materialen die je daarbij kan inzetten.  

 
 

INHOUD LESDAG 2 

 

Tijdens de tweede lesdag gaan we dieper in op de mogelijkheden om het trainen van executieve functies in te bouwen in de wiskundeactiviteiten. Elke leeractiviteit is tweelagig. We bouwen aan het inzicht in concepten, dat is laag één. De tweede laag is die van het oefenen van executieve vaardigheden. 

 
 

 • Wat bedoelen we met executieve vaardigheden? 

 • Waarom inzetten op executieve vaardigheden? 

 • Hoe zorgen we voor de laag van de executieve vaardigheden in de wiskundeactiviteiten? 

 • Welke materialen hebben we nodig? 

 • Hoe kan je differentiëren?  

 • Hoe kan je executieve vaardigheden monitoren en evalueren? 

 
 

Als wiskunde-expert voor de onderbouw zal je op school een bijzondere rol opnemen. Jij zal het overzicht bewaren, je collega’s meenemen in het verhaal van het oefenen van executieve vaardigheden en de kwaliteit ervan bewaken. Wij ondersteunen die taak met materialen die je daarbij kan inzetten.

Praktisch

1
donderdag 03 oktober 2024, van 9u30 tot 16u00
Wiskunde-expert/coach onderbouw(K1,K2,K3)

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

2
donderdag 24 oktober 2024, van 9u30 tot 12u30
Wiskunde-expert/coach onderbouw(K1,K2,K3)

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel
Wegbeschrijving

Schrijf je individueel in
Individuele prijs: €150

Doelstellingen

 • De deelnemers hebben een overzicht over de leerinhouden van de onderbouw. 

 • De deelnemers kennen het onderscheid tussen het leren van feiten, het leren van concepten, het leren van procedures en het leren van meta-cognitieve kennis. 

 • De deelnemers kennen de didactische successleutels om de verschillende soorten van leren door het gepast inzetten van werkvormen, leeractiviteiten en materialen te laten slagen. 

 • De deelnemers voelen zich sterk genoeg om op hun eigen school, samen met hun collega’s, het roer in handen te nemen en samen het wiskundeonderwijs vorm te geven en de kwaliteit ervan te optimaliseren en te bewaken. 

 • De deelnemers zijn geprikkeld om de eigen expertise m.b.t. wiskundeonderwijs in de onderbouw verder uit te bouwen. 

Extra informatie

Bij deze vorming hoort een digitale reader en een hoop kant-en-klare materialen. De deelnemers brengen een eigen device (smartphone of tablet) mee. Vooraf peilen we met een onlineformulier naar de beginsituatie en de specifieke verwachtingen van de ingeschreven deelnemers. 

 • Er wordt een broodjeslunch voorzien voor de eerste dag (volledige dag) 

 • Er wordt geen broodjeslunch voorzien voor de tweede dag (halve dag)


Lesgever

D'Hondt Stefaan

Stefaan D'Hondt was achtereenvolgens onderwijzer, directeur van een school en pedagogisch adviseur  bij de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! In september 2023 beëindigde hij zijn 18 jaar lange loopbaan bij de PBD-GO! Hij stelt zijn specifieke expertise m.b.t. wiskunde graag nog ter beschikking van GO!-professionals. 

Pagina delen

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.