Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Onderwijspraktijk wiskunde

In de lijst met lievelingsvakken komt wiskunde minder frequent voor. Veel kinderen vinden dat ze slecht zijn in wiskunde en houden niet van het leergebied. Maar is er wel zoiets als "slecht zijn in wiskunde"?

Wiskunde boven water

In de didactische cahiers wiskunde van het GO! zijn alle leerinhouden wiskunde voor kinderen van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar tot in de puntjes didactisch uitgewerkt. Het geeft leraren een inkijk in de complete inhoud en didactiek van het wiskundeonderwijs. Dit voor doelen boven, maar ook voor de zo belangrijke, voorwaardelijke  doelen onder de waterlijn. Deze doelen zijn gekoppeld aan zeer expliciete conceptkaarten die de leraar ondersteunen in het selecteren van de gepaste al dan niet manipuleerbare didactische materialen en strategieën.

Deze didactiek zet in op handelen en DOEN in het wiskunde-onderricht als stevige basis voor inzichtelijk leren. Op die manier kan wiskunde ons de wereld beter leren begrijpen en voorspellen.

Niet uit de lucht gegrepen

De cahiers zijn gebaseerd op heel wat onderzoek rond effectief wiskunde onderwijs dat een aantal evidence based leertheoriën samenbrengt. Deze leertheoriën ondersteunen leerlingen in het trapsgewijs vorderen van motorisch naar mentaal redeneren. Het CPA model (Bruner), het ijsbergmodel (Moerlands & Boswinkel) en het handelingsmodel (Groenstijn) vormen de basis van dit principe.

Leraren en leerlingen worden wildenthousiast van deze didactiek. Leraren geven aan dat het hen heel erg ondersteunt bij leerlingen waarvoor wiskunde wat moeilijker lukt, maar ook voor diegenen die meer uitdaging nodig hebben en al stevige stappen kunnen zetten in het probleemoplossend denken.

Volgens de regels

Het leerplan GO! voor wiskunde wordt ook systematisch gekoppeld aan de verschillende onderdelen van het ijsbergrekenen. Leerkrachten lezen het leerplan net iets anders wanneer ze werden ondergedompeld in de principes van de cahiers.

Verandertraject wiskunde

Bij aanvang van het traject wordt een focus gekozen binnen de doelstellingen uit het curriculum en zullen deze op maat van en in dialoog met de school geoperationaliseerd worden. 

Het schoolteam:

 • Doordachte keuzes om de vooropgestelde doelen gelijkgericht te bereiken.
 • Vertrekken vanuit een brede beeldvorming
 • Gepaste begeleiding voor elke leerling binnen wiskunde in functie van de brede basiszorg
 • Groeiende klasbeelden
 • Bewust gekozen groeperingsvormen
 • Optimaliseren gebruik van infrastructuur, inzet van leerkrachten, …
 • Afspraken over de concordantie met het leerplan wiskunde en bewaken realisatie van het leerplan wiskunde.

De leraren:

 • De doelen in de didactische cahiers zijn leidraad bij het plannen van de wiskunde-activiteiten.
 • Wiskunde wordt inzichtelijk en functioneel aangeboden.
 • Doelgericht kiezen en schakelen in verschillende fases tijdens het leren:
  • aanleren (aanbrengen & oefenen);
  • trainen (automatiseren, memoriseren, toepassen, …).
 • In de fase van het aanleren bepaalt het gekozen doel of doelencluster de gekozen didactiek:  instructief, onderzoekend of ontwerpend leren
 • Inzetten van didactisch materiaal i.f.v. het versterken van het inzicht in het concept en/of de procedure.
 • Gerichte keuze van de evaluatiemethodieken in functie van het onderwijsleerproces en het behalen van de doelen:
  • inzichten en procedures;
  • concepten.
 • Op groei gerichte feedback aan de leerlingen geven.
 • Leerkrachten bouwen groeigericht aan het eigenaarschap van kinderen bij hun leerproces.
 • Rekening houden met de horizontale samenhang tussen de doelen van de cahiers onderling en met andere leergebieden (bv dagelijkse tijd in WO)


Fiche Opbouw.png

We plannen de trajecten in via de jaarlijkse begeleidingsovereenkomst tussen PBD-GO! en je scholengroep.

VT-curriculum-BaO.png

Fiche effecten.png

Schoolteams remediëren of exelleren voor doordacht gekozen aspecten van hun wiskunde didactiek.

De leerlingenresultaten en leerwinst worden zichtbaar en vormen het uitgangspunt voor de volgende stap in het leerproces.

Leerlingen zijn geëngageerd en gemotiveerd in wiskunde.

Leerkrachten begeleiden hun leerlingen systematisch en evidence-based voor wiskunde en blijven zich hierin professionaliseren.  

Hoe meer, hoe liever

Via materialenbank, helpdesk en vorming kunnen schoolteams, leden van het kernteam wiskunde of leraren met een boontje voor wiskunde zich verder en specifieker professionaliseren rond automatiseren, inoefenen, problemen oplossen, …  Dat aanbod komt naar de school toe of wordt digitaal of centraal aangeboden. Hiervoor werkt PBD-GO! samen met sterke externe partners die mee zijn ondergedompeld en doordrongen vanhet GO! curriculum.

PBD-GO! MaterialenbankHelpdesk Live Bekijk het volledige aanbod

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel