Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Centrale diensten

Opdracht

Het centrale niveau van het GO! wordt bestuurd door de Raad van het GO! en de afgevaardigd bestuurder. De directieraad staat de afgevaardigd bestuurder bij in deze bevoegdheid. Ondersteund door de directieraad staat hij in voor het dagelijks beheer en het beleid van de centrale diensten en rapporteert hierover aan de Raad van het GO!. De directieraad bestaat uit de vier afdelingshoofden van de administratieve diensten, de adviseur-coördinator van de pedagogische begeleidingsdiensten en de directeur van de permanente ondersteuningscel. De directieraad wordt aangestuurd door de afgevaardigd bestuurder.

Gevel.jpg
Om de realisatie van het pedagogisch project (PPGO!) en het strategisch plan GO! 2030 mogelijk te maken werken de centrale diensten van het GO! samen aan 4 grote kerntaken: 
  • beleid
  • belangenbehartiging
  • kennis
  • dienstverlening 

Deze kerntaken geven ze invulling via 3 rollen: 
  • Vanuit een regierol zetten ze beleidslijnen uit en organiseren ze samenwerking, via participatie en met een goede kennis van de context.
  • Als makelaar organiseren ze systematisch overleg met alle betrokken actoren in ons net, zowel proactief als reactief. Ze nemen een sterk verbindende rol op, zodat de vertaling van de strategie naar het tactische niveau kan gebeuren. Op vragen die leven in het net willen ze door verbindend te werken antwoorden aanreiken. Als centrale diensten verzekeren ze hierbij steeds de kwaliteit met als basis ons PPGO!.  
  • Daarnaast nemen ze ook onze rol van concrete dienstverlener op, o.m. in functie van een aantal decretale bevoegdheden. 

Via de kerntaak beleid en belangenbehartiging, die hoofdzakelijk via de rol van regisseur en makelaar invulling krijgen, wegen de centrale diensten op het politieke en maatschappelijke debat.

Met de kerntaken beleid, kennis en dienstverlening ondersteunen de centrale diensten van het GO! de scholengroepen en onderwijsinstellingen, hoofdzakelijk op strategisch en tactisch niveau. Dit wil zeggen zowel bij het uitzetten van een visie en beleid op lange termijn, als bij het vertalen van dit beleid naar concrete actieplannen op korte en middellange termijn. De centrale diensten van het GO! bieden de scholengroepen een strategisch kader, o.m. via GO! 2030 maar ondersteunen scholengroepen ook in het voeren van een sterk beleid op het niveau van de scholengroep. Daardoor kunnen de onderwijsinstellingen zich focussen op hun pedagogische kernopdracht. Multidisciplinaire samenwerking, over de verschillende inhoudelijke disciplines heen is hierbij fundamenteel om onze poolstervisie te realiseren. 

De centrale diensten bestaan uit de afdeling Beleid en Belangenbehartiging, de afdeling Organisatieondersteuning, de afdeling Infrastructuur, de afdeling Netbrede ondersteuning en ontwikkeling, de pedagogische diensten en de permanente ondersteuningscel voor de CLB's. Onze afgevaardigd bestuurder beschikt ook over een Stafdienst. Je vindt deze structuur terug in het Organogram bij Documenten.