Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Kerntaken en rollen

Pagina delen

Op deze pagina

Kerntaken

Om de realisatie van het pedagogisch project (PPGO!) en het strategisch plan GO! 2030 mogelijk te maken werken de centrale diensten van het GO! samen aan 4 grote kerntaken: 

 • beleid
 • belangenbehartiging
 • kennis
 • dienstverlening 

Rollen

De invulling gebeurt via 3 rollen:

Vanuit een regierol zetten ze beleidslijnen uit en organiseren ze samenwerking, via participatie en met een goede kennis van de context.

Als makelaar organiseren ze systematisch overleg met alle betrokken actoren in ons net, zowel proactief als reactief. Ze nemen een sterk verbindende rol op, zodat de vertaling van de strategie naar het tactische niveau kan gebeuren. Op vragen die leven in het net willen ze door verbindend te werken antwoorden aanreiken. Als centrale diensten verzekeren ze hierbij steeds de kwaliteit met als basis ons PPGO!.

Daarnaast nemen ze ook onze rol van concrete dienstverlener op, o.m. in functie van een aantal decretale bevoegdheden. Via de kerntaak beleid en belangenbehartiging, die hoofdzakelijk via de rol van regisseur en makelaar invulling krijgen, wegen de centrale diensten op het politieke en maatschappelijke debat.

Heb je een vraag?

Communicatie en kennisdeling - 02 790 93 00

Of stuur je vraag via info@g-o.be

GO! nieuwsbrief

Ontvang nieuws en ondersteuning voor GO! professionals, ons opleidingsaanbod en zoveel meer.

Schrijf je in

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.