Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Afdeling Organisatieondersteuning

Pagina delen

Missie

Op het vlak van HRM, ICT, huisvesting en facility biedt de afdeling Organisatieondersteuning (OO) zuurstof aan de centrale diensten van het GO!. Zij staat in voor de kwaliteit en de netbrede ontwikkeling van het financiële beleid.

Afdelingshoofd: Dirk Mechelaere

Visie

De afdeling omvat zeer verschillende inhoudelijke domeinen, waarbij zij een aantal interne managementondersteunende processen van de centrale diensten op zich neemt.

Voor elk van de inhoudelijke domeinen wordt de nodige expertise opgebouwd en innovatie gestimuleerd. De strategische focus verschuift naar een grotere nadruk op productleiderschap en vooral operationele uitmuntendheid.

De afdeling streeft kostenefficiëntie na door processen maximaal te standaardiseren, generieke procedures uit te werken en deze digitaal te ondersteunen.

Team Staf

 • Organisatieontwikkeling:
  • Projecten inzake organisatieontwikkeling (bvb. cultuurtraject, leiderschapsontwikkeling,...), veranderingsmanagement, organisatieontwerp (optimalisatietraject, kerntakenplan), procesmanagement,...
  • Personeelsplan: adviesverlening en opmaak van een personeelsplan
 • Contractmanagement:
  • Adviesverlening overheidsopdrachten, contractenrecht, opvolging betwistingen, contractenbeheer, verzekeringen, auteursrecht,…

Team Human Resources Management

 • HR-strategie, beleid en diensten (strategisch HR-beleidsplan, functieontwerp en -classificatie, processen i.k.v. in- door- en uitstroom, prestatiemanagement, personeelsontwikkeling, personeelstevredenheidsmeting en acties, welzijn)
 • Algemeen personeelsbeheer en personeelsadministratie, Relatiebeheer (interne en externe communicatie, Basisoverlegcomité, netwerken, belangenbehartiging Vlaamse Overheid)
 • Beheer van systemen (Vlimpers: module Kern (personeelsadministratie, prestatiemanagement, Leren, Talent, Rekrutering en Selectie), Profielbeheer, werkstromen en security, Rapportering)

Teamleider: Katrien Cnudde

Team ICT

 • ICT-strategie (strategisch en operationeel ICT-plan, portfoliobeheer, budgetbeheer en -opvolging en relatiebeheer)
 • IT-designbeheer (beheer dienstencatalogus, ontwikkeling en beheer architectuur, risico- en continuïteitsbeheer, informatiebeheer en informatieveiligheid)
 • ICT-transitiebeheer (projectbeheer, applicatieontwikkeling, ICT-kennis- en veranderingsbeheer, implementatie van systemen)
 • Operationeel beheer (monitoren van de werking van systemen, incidentbeheer, toegangsbeheer, IT-operationele controle van systemen, applicaties, en het technisch beheer van infrastructuur  (laptops, schermen, mobile devices,... ))

Teamleider: Jan Buytaert

Team Logistiek en Huisvesting

 • Gebouwgebonden dienstverlening (contractbeheer, relatiebeheer huurder versus eigenaar, onderhoud, werkplekinrichting, veiligheid en preventie)
 • Persoonsgebonden dienstverlening (onthaal, schoonmaak, catering)

Teamleider: Heidi Vanderstraeten

Team Interne boekhouding

 • Opmaak begroting en meerjarenbegroting centrale diensten.
 • Het voeren van de interne boekhouding van de centrale diensten (vastleggingen, boekhoudkundige verwerking facturen, betalingen facturen, … )
 • Uitvoeren van intercompagnieverrichtingen
 • Rapporteringen
 • Opvolgen Vaste activa

Teamleider: Simen Manshoven

Team Financieel beleid en verificatie

 • Financieel en materieel toezicht scholen en scholengroepen en centrale diensten
 • Financiële en materiële kennis ontsluiten en ondersteuning bieden aan scholen en scholengroepen en centrale diensten
 • Financiële en materiële kennis en informatie verzamelen
 • Consolidatie en expertise ( of ondersteuning) financiële beleidsvoering (begroting en meerjarenbegroting, jaarrekening)
 • Boekhoudplan en boekhouding financiële processen centrale diensten

Teamleider: Ignace Alvarez-Rodriguez

Team Onderzoekscel

Het voeren van onderzoeken in de personele sfeer (op vraag van de scholengroepen)

Teamleider: Jan Criel

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.