Voorkeuren
Cookie instellingen
Aanmelden
Aanmelden met je GO! account

Permanente ondersteuningscel centra voor leerlingenbegeleiding

Pagina delen

Competentieontwikkeling van alle CLB-medewerkers

 • De CLB-medewerkers van het GO! zijn de primaire doelgroep van de POC. Dit zijn alle CLB-medewerkers, inclusief de administratieve medewerkers en CLB directeurs.
 • Competentie-ontwikkeling betekent dat de POC werkt aan het verhogen van de kennis en het uitbreiden en versterken van  vaardigheden opdat de CLB-medewerker op kwaliteitsvolle wijze zijn decretale opdrachten kan uitvoeren, met aandacht voor de attitudes die passen binnen het pedagogisch project van het GO!

Directeur: Lotte Meulewaeter

Uitwerken van professionaliseringsaanbod

 • We zoeken naar een goede balans tussen kennisoverdracht en vaardigheidstraining.
 • We gebruiken een variatie aan methodieken met aandacht voor de diverse leerstijlen van de deelnemers.
 • We hebben een centraal aanbod en bieden lokale ondersteuning en begeleiding op maat van een CLB.
 • Bij het bepalen van de thema's komen we tegemoet aan de noden van de CLB-medewerkers.
 • We vertrekken vanuit de CLB-werking en maken gebruik van de expertise van de CLB-medewerker.
 • We zetten hierbij de expertise van de POC in maar werken ook samen met andere GO!-diensten zoals de PBD,  GO! ouders , POC en PBD-CLB van andere nettenen relevante externe partners.

Volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en innoveren

 • We willen een proactieve en responsieve organisatie zijn en volgen daarom intensief de maatschappelijke trends.
 • We volgen constructief kritisch de ontwikkelingen en regelgeving  in onderwijs met het accent op leerlingenbegeleiding.
 • We ontwikkelen voorstellen tot vernieuwing om onszelf én de CLB's te laten groeien in efficiëntie en effectiviteit.
 • We ontwikkelen methodieken die adequater tegemoet komen aan de veranderende maatschappelijke eisen die aan de CLB's worden gesteld.
 • We werken voorbereidend en beleidsondersteunend binnen de eigen organisatie van het GO!, binnen de CLB-sector en op Vlaams niveau.

Groeien als lerende organisatie

 • door veel belang te hechten aan kwaliteitszorg
 • door onze eigen structuren en werking te evalueren
 • door transparante communicatiekanalen te ontwikkelen
 • door te leren van de interactie met de CLB-medewerkers: hun tevredenheid en suggesties tot verbetering van het POC-aanbod doen ertoe.

Welkom op GO! pro

Niet aanmelden
Personaliseer je GO! pro-ervaring en kies je onderwijsniveau als kijkfilter voor nieuws en opleidingen.
of
Meld je aan met je GO! account en krijg nieuws en inhoud op jouw maat te zien.

Nog geen GO! account?

Jouw GO! account, sleutel tot een gepersonaliseerde GO! pro

Jouw GO! account is jouw persoonlijk toegangsticket tot het afgeschermde nieuws en inhoud op maat van jouw profiel. Jouw GO! account betekent niet dat je een g-o.be e-mailadres hebt of krijgt.
 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de personeelsdienst van het Huis van het GO!.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Ja, je hebt (recht op) een GO! account en toegang tot GO! pro.
  Contacteer de lokale gegevensbeheerder van je scholengroep.

 • Nog even geduld. Momenteel heb je nog geen (recht op een) GO! account met toegang tot GO! pro. Van zodra de GO! contactendatabank beschikt over de contact- en functiegegevens van het (niet-)onderwijzend personeel in de scholen en instellingen, heb ook jij (recht op) een GO! account met toegang tot GO! pro.

Hoe krijg je een GO! account, wanneer je er recht op hebt?
De lokale gegevensbeheerder van je scholengroep of de personeelsdienst (enkel voor Huis GO! medewerkers) zorgt voor de registratie of aanpassing van je gegevens in de GO! contactendatabank. Vervolgens krijg je de juiste toegangsrechten en kun je aanmelden op GO! pro.