Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Cursusmateriaal Infodagen Preventie en Bescherming

Infodagen Preventie en Bescherming 2022: schrijf snel in!

Je zal het je wellicht nog herinneren: op vrijdag 13 maart 2020 dienden we de infodag te annuleren. Dat was ook het begin van de Coronacrisis. Intussen hebben we samen woelige waters doorzwommen. Maar, we kijken uit naar onze volgende ontmoeting op een van de drie infodagen. Het programma is intussen aangepast aan de actualiteit en we hebben ook gekozen voor
 twee nieuwe locaties.

We zullen vanaf nu weer elk jaar 3 infodagen organiseren met de 
Pedagogische begeleidingsdienst en externe partners. Deze infodagen zijn ook een terugkomdag voor de cursisten van de basisopleiding veiligheid, Hiërarchische lijn en EPOS. Het is tevens een netwerkmoment  voor iedereen die betrokken is bij preventie en bescherming in het onderwijs.

Experten delen hun  kennis en ervaring over  thema's waarmee onderwijsmedewerkers begaan zijn.

Men kan na het plenair deel deelnemen aan 2 infosessies, te kiezen uit 5 thema's. De vertrouwenspersonen kunnen de (jaarlijks verplichte)  intervisie volgen (voormiddag én namiddag).

Doelgroep: contactpersonen Preventie en bescherming, vertrouwenspersonen, internaatbeheerders, directeurs, beleidsmedewerkers, algemeen directeurs, TA(C)'ers,
HR-medewerkers, infrastructuurmedewerkers

Datums en locaties:

21/04/2022: in de evenementenhal van THOR te Genk (nieuwe locatie!)

06/05/2022: in het VAC te Gent 

30/05/2022: in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel (nieuwe locatie!)

Meer info en inschrijven via: https://pro.g-o.be/kalender/detail/6128/11794

Let op: er werd ons een bug in de inschrijvingsmodule gemeld: de deelnemers krijgen een foutmelding, maar je kan toch inschrijven. Je hoeft dus geen rekening te houden met de foutmelding.
                                                                                                 

Prijs: 125 euro
Inbegrepen: deelname aan de infosessies, catering, boek 'Naar een veilige school' (waarde= 55 euro), 2x EHBO-registratieboekjes, een geschenk, attest van deelname                                                                                                                                                                                                                                          

Het programma:
Vanaf 9.20 u tot 10 u: onthaal met koffie/thee. 
Van 10 u tot 10u05: welkomstwoord door Guy Linten, preventieadviseur-coördinator  
Van 10u05 tot 10u50: plenair gedeelte 'Gezonde binnenlucht in klaslokalen' door Marjan Stranger - R&D - VITO  
En aansluitend de uitreiking van de preventie-award.

Van 11 u tot 12.30 u: infosessie naar keuze:

Gevaarlijke stoffen in het basisonderwijs 
In deze infosessie gaan we leren hoe we gevaarlijke producten herkennen en hoe we hiermee moeten omgaan. Er wordt eens kritisch gekeken naar welke producten aanwezig zijn in onze basisscholen en of we deze door andere middelen kunnen vervangen. We gaan ook bespreken welke documenten we moeten kunnen
voorleggen aan de inspectiediensten. 

Lesgever: Ruben Jannes, preventieadviseur GO!  

Interventieplan en noodplanning: digitaal of toch maar op papier? 
Interventieplan en/of noodplanning, het zorgt soms voor verwarring. Wat is het verschil, wie zijn de externe partners die we hierbij moeten betrekken, hoe houden we
dit up-to-date, wat verwacht de onderwijsinspectie en moet dit digitaal of toch maar op papier? In deze sessie proberen we aan de hand van de betreffende wetgeving,
tips en tricks en good practices een antwoord te geven op deze vragen. 
Lesgever: Robrecht Van Loo, preventieadviseur GO! 


(Avontuurlijke) speelterreinen
 

De gebruikers, de uitbaters, de speelterreinsector, de overheid en de preventiedienst hebben elk hun rol te spelen in de veiligheid van de speelterreinen, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken het immers mogelijk veilige
en attractieve speelomgevingen te creëren. De trend is om deze avontuurlijker te maken. Maar daardoor ontstaan nieuwe risico's. 

De Federale overheidsdienst Economie werkte een handboek over de veiligheid van speelterreinen uit als hulpmiddel voor de producenten van speeltoestellen en uitbaters van speelterreinen. Tijdens de infosessie zal de inspecteur deze toelichten aan de hand van cases, en vragen van de deelnemers beantwoorden. Vragen kunnen ook vooraf gestuurd worden naar preventie@g-o.be 

Lesgever(s): Kristof Vandenplas en Chantal Wittevrongel, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid FOD Economie 

 

EPOS: nieuwe toepassingen 
Tijdens deze sessie worden de nieuwe features van EPOS toegelicht. Zo krijg je en gebruikers die reeds in EPOS werken, de mogelijkheid om enerzijds de nieuwigheden te ontdekken en anderzijds vragen uit de praktijk te stellen en deze in groep te behandelen.  

Lesgever: Akin Yildiz, preventieadviseur GO! 
 

Crisisbeheer op school 

Jaarlijks verplichte evacuatieoefening ergens in oktober: Iedereen op minder dan 5 minuten op de verzamelplaats, super. Eerste interventieploeg naar plaats van
onheil: OK. Opvangverantwoordelijke hulpdiensten op post aan ingang school: OK. Evacuatieverantwoordelijke deelt mee: geen vermisten: Oef. Einde oefening. 
Alles wordt op het evacuatieblad genoteerd en opgeladen in Epos. 

Deze handelingen kennen we allemaal……maar…..wat als het echt brandt? 

Waar lag dat intern noodplan nu ook alweer en wat stond er allemaal in? Wie zat nu allemaal in dat crisisteam? 

Welke middelen worden er allemaal ontplooid bij een schoolbrand? Wat is een motorkapoverleg waar we deel van kunnen uitmaken? Begrippen als Alfa-zijde,
CP-OPS, CC, operationele coördinatie, perimeters e.a. worden in deze sessie verduidelijkt. Hoe communiceren we het best met de leerlingen, ouders, bevolking?
Hoe gaan we om met de pers? 

Eindigen doen we met een realistische tafeloefening waarin alle de voorgaande begrippen aan bod komen. 

Lesgever: Wim Huybrechts, Adj. brandpreventieadviseur brandweerpost Landen en contactpersoon P&B Landen – Zoutleeuw – Grimde 


Intervisie voor vertrouwenspersonen – deel 1
Heb je al eens gesprekken gehad als vertrouwenspersoon, waarbij je twijfelde over je advies? Zit je soms met vragen over je rol als vertrouwenspersoon? Ben je voldoende vertrouwd met de interne procedures in het kader van psychosociale risico's op de werkvloer?… Het supervisiemoment georganiseerd tijdens de preventiedagen is de uitstekende gelegenheid om al je vragen te stellen, maar ook bij te leren van andere collega-vertrouwenspersonen binnen de Scholengroepen. Samen met de preventieadviseur psychsociale aspecten van Cohezio gaan jullie als groep op pad!
Deze sessie is enkel voor geattesteerde vertrouwenspersonen.

12u30 tot 13u30: middaglunch (buffet)

13u30  tot 15 u: namiddagsessie:

Gevaarlijke stoffen in het secundair onderwijs 
In deze infosessie gaan we dieper in op de inventarisatie van gevaarlijke stoffen in het secundair onderwijs. De focus ligt hier op het correct inventariseren van deze producten. We gaan een tool bespreken die kan helpen met deze inventarisatie en welke andere verplichtingen we hebben om veilig om te gaan met de gevaarlijke producten. 

Lesgever: Ruben Jannes, preventieadviseur GO! 

 

Van milieuvergunning tot omgevingsvergunning 
Zijn we nog in regel met onze milieuvergunning? Of moeten we zeggen omgevingsvergunning? Deze sessie leert ons wat de meest voorkomende activiteiten en installaties zijn voor de onderwijssector die moeten opgenomen zijn in een vergunning. Blijkt onze vergunning toch niet meer actueel of zelfs al vervallen? We bekijken stap voor stap hoe we ons optimaal kunnen voorbereiden om een nieuw vergunningsdossier in te dienen. 
Lesgever: Jan Mertens, Verantwoordelijke discipline milieu IBEVE 


(Avontuurlijke) speelterreinen 

De gebruikers, de uitbaters, de speelterreinsector, de overheid en de preventiedienst hebben elk hun rol te spelen in de veiligheid van de speelterreinen, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken het immers mogelijk veilige
en attractieve speelomgevingen te creëren. De trend is om deze avontuurlijker te maken. Maar daardoor ontstaan nieuwe risico's. 

De Federale overheidsdienst Economie werkte een handboek over de veiligheid van speelterreinen uit als hulpmiddel voor de producenten van speeltoestellen en uitbaters van speelterreinen. Tijdens de infosessie zal de inspecteur deze toelichten aan de hand van cases, en vragen van de deelnemers beantwoorden. Vragen kunnen ook vooraf gestuurd worden naar preventie@g-o.be 

Lesgever(s): Kristof Vandenplas en Chantal Wittevrongel, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid FOD Economie 

 

EPOS: nieuwe toepassingen 
Tijdens deze sessie worden de nieuwe features van EPOS toegelicht. Zo krijg je en gebruikers die reeds in EPOS werken, de mogelijkheid om enerzijds de nieuwigheden te ontdekken en anderzijds vragen uit de praktijk te stellen en deze in groep te behandelen. 
Lesgever: Akin Yildiz, preventieadviseur GO! 
 

Crisisbeheer op school 

Jaarlijks verplichte evacuatieoefening ergens in oktober: Iedereen op minder dan 5 minuten op de verzamelplaats, super. Eerste interventieploeg naar plaats van
onheil: OK. Opvangverantwoordelijke hulpdiensten op post aan ingang school: OK. Evacuatieverantwoordelijke deelt mee: geen vermisten: Oef. Einde oefening. 
Alles wordt op het evacuatieblad genoteerd en opgeladen in Epos. 

Deze handelingen kennen we allemaal……maar…..wat als het echt brandt? 

Waar lag dat intern noodplan nu ook alweer en wat stond er allemaal in? Wie zat nu allemaal in dat crisisteam? 

Welke middelen worden er allemaal ontplooid bij een schoolbrand? Wat is een motorkapoverleg waar we deel van kunnen uitmaken? Begrippen als Alfa-zijde,
CP-OPS, CC, operationele coördinatie, perimeters e.a. worden in deze sessie verduidelijkt. Hoe communiceren we het best met de leerlingen, ouders, bevolking?
Hoe gaan we om met de pers? 

Eindigen doen we met een realistische tafeloefening waarin alle de voorgaande begrippen aan bod komen. 

Lesgever: Wim Huybrechts, Adj. brandpreventieadviseur brandweerpost Landen en contactpersoon P&B Landen – Zoutleeuw – Grimde 

 

Intervisie voor vertrouwenspersonen: groep 1 – deel B (vervolg) 
De deelnemers en de lesgever blijven in dezelfde groep als in de voormiddag.  De powerpointpresentaties van de vorige editie kan je raadplegen op de website van de preventiedienst
De opnames over Stemergonomie in het onderwijs (2019) en Risicopreventie en verzekeringen (2015) kan u raadplegen in de rubriek Instructiefilms.