Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Cursusmateriaal Infodagen Preventie en Bescherming

! Door de Corona-crisis zullen de 3 infodagen later, in het volgend schooljaar, doorgaan.
De deelnemers werden verwittigd. Van zodra er nieuwe datums bekend zijn worden zij op de hoogte gebracht.

De Gemeenschappelijke preventiedienst en Pedagogische begeleidingsdienst organiseren sinds enkele jaren infodagen voor alle onderwijsmedewerkers die begaan zijn met veiligheid. De infodagen bieden een ontmoetings- en overlegplatform voor contactpersonen preventie en bescherming, vertrouwenspersonen, directeurs/internaatbeheerders en algemeen directeurs. Drie keer per jaar delen specialisten uit het vak hun kennis en ervaring met de deelnemers. Ook dit jaar willen we 300 collega's ontmoeten op de infodagen, want zo kunnen we samen zorgen voor veiligere onderwijsinstellingen.     

Voor de deelnemers van de basisopleiding en de HL is dit een terugkomdag met aanvullende opleidingen.   

Men kan na het plenair deel deelnemen aan 2 infosessies, te kiezen uit 6 thema's. De vertrouwenspersonen kunnen de (jaarlijks verplichte) intervisie volgen (voormiddag én namiddag).

Programma

Klik hier voor het overzicht   

Beschrijving van de sessies:

Gevaarlijke stoffen in het BaO
Lesgever: Ruben Jannes

In deze infosessie gaan we leren hoe we gevaarlijke producten herkennen en hoe we hiermee moeten omgaan. Er wordt eens kritisch gekeken naar welke producten aanwezig zijn in onze basisscholen en of we deze door andere middelen kunnen vervangen. We gaan ook bespreken welke documenten we moeten kunnen voorleggen aan de inspectiediensten.

Gevaarlijke stoffen in het SO
Lesgever: Ruben Jannes

In deze infosessie gaan we dieper in op de inventarisatie van gevaarlijke stoffen in het secundair onderwijs. De focus ligt hier op het correct inventariseren van deze producten. We gaan een tool bespreken die kan helpen met deze inventarisatie en welke andere verplichtingen we hebben om veilig om te gaan met de gevaarlijke producten.

EPOS: nieuwe toepassingen
Lesgever: Akin Yildiz

Tijdens deze sessie worden de nieuwe features van EPOS toegelicht. Zo krijgen gebruikers die reeds in EPOS werken, de mogelijkheid om enerzijds de nieuwigheden te ontdekken en anderzijds vragen uit de praktijk te stellen en deze in groep te behandelen.
Doelgroep voor deze sessie: bestaande gebruikers, gevorderden.

(Avontuurlijke) speelterreinen
Lesgever: inspecteur van FOD Economie

De gebruikers, de uitbaters, de speelterreinsector, de overheid en de preventiedienst hebben elk hun rol te spelen in de veiligheid van de speelterreinen, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken het immers mogelijk veilige en attractieve speelomgevingen te creëren. De trend is om deze avontuurlijker te maken. Maar daardoor ontstaan nieuwe risico's.

De Federale overheidsdienst Economie werkte een handboek over de veiligheid van speelterreinen uit als hulpmiddel voor de producenten van speeltoestellen en uitbaters van speelterreinen. En in mei 2019 publiceerde zij de veiligheidsgids van avontuurlijke natuurspeelomgevingen. Tijdens de infosessie zal de inspecteur deze toelichten aan de hand van cases, en vragen van de deelnemers beantwoorden. Vragen kunnen ook vooraf gestuurd worden naar preventie@g-o.be

Gebruik van kleine blusmiddelen
Lesgever: Wim Huybrechts (adj. brandpreventieadviseur Brandweerpost Landen))
In deze sessie ga je op een praktische manier kennis maken met de opbouw van een brand en welke fysische veranderingen er plaatsvinden. We gaan ook wat dieper in op de gevaren van rook en bekijken m.b.v. een didactisch huisje de rookverspreiding bij brand. We gaan ook eens een blusdeken over een brandende pot leggen zodat je weet dat het niet evident is om een eerste bluspoging te ondernemen indien je niet geoefend bent. Wat staat er eigenlijk allemaal op een brandblusser en wat zijn de verschillen tussen de blustoestellen? Hoe organiseert en pakt de brandweer tactisch een schoolbrand aan? Als er nog tijd over is bekijken we het KB van 28 maart 2014, brandpreventie op de arbeidsplaatsen en bespreken we wat er van ons verwacht wordt.

Digitaal interventieplan
Samen met de brandweer werkt Certeso reeds twee jaar aan de ontwikkeling van het Digitaal Interventieplan. Ondertussen gebruiken reeds meer dan 12 hulpverleningszones deze toepassing. Deze toepassing vergemakkelijkt de samenwerking tussen brandweer en exploitant, de onderwijsinstelling. Het resultaat? Een verminderde werklast voor hulpverleningszones en een garantie op een snelle interventie.
Lesgever: medewerker Certeso

Van milieuvergunning tot omgevingsvergunning
In deze module kom je te weten wat je moet doen om de milieuvergunning van jouw school om te zetten naar een omgevingsvergunning (of melding). Opgelet: niet van toepassing voor scholen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Lesgever: medewerker Envicas

Intervisies voor vertrouwenspersonen
Lesgever: medewerker Cohezio
Heb je al eens gesprekken gehad als vertrouwenspersoon, waarbij je twijfelde over je advies? Zit je soms met vragen over je rol als vertrouwenspersoon? Ben je nog voldoende vertrouwd met de interne procedures in het kader van psychosociale risico's op de werkvloer? …
Het supervisiemoment georganiseerd tijdens de preventiedagen is de uitstekende gelegenheid om al je vragen te stellen, maar ook bij te leren van andere collega-vertrouwenspersonen binnen de Scholengroepen. Samen met de preventieadviseur psychosociale aspecten van Cohezio gaan jullie als groep op pad.

 


De powerpointpresentaties van de vorige editie kan je raadplegen op de website van de preventiedienst
De opnames over Stemergonomie in het onderwijs (2019) en Risicopreventie en verzekeringen (2015) kan u raadplegen in de rubriek Instructiefilms.