Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Cursusmateriaal Infodagen Preventie en Bescherming

Infodagen Preventie en Bescherming 2023: schrijf snel in!

De Gemeenschappelijke preventiedienst en de Pedagogische begeleidingsdienst organiseren in 2023 drie infodagen Preventie en Bescherming. Deze infodagen zijn ook een terugkomdag voor de cursisten van de basisopleiding veiligheid, Hiërarchische lijn inzake preventie en EPOS. Het is tevens een netwerkmoment voor iedereen die betrokken is bij preventie en bescherming in het onderwijs.

Experten delen hun kennis en ervaring over thema's waarmee onderwijsmedewerkers begaan zijn.

Men kan na het plenaire gedeelte deelnemen aan 2 infosessies, te kiezen uit 12 thema's. Opgelet: vanaf dit jaar zijn er geen intervisies opgenomen, maar enkele infosessies hebben betrekking op psychosociale aspecten binnen het onderwijs.

Doelgroep: contactpersonen Preventie en bescherming, vertrouwenspersonen, internaatbeheerders, Alg. directeurs, (adj.) directeurs, beleidsmedewerkers, TA(C)'ers, HR-medewerkers, infrastructuurmedewerkers

Datums en locaties:

Donderdag 30/3/2023: in de evenementenhal van THOR te Genk

Vrijdag 5/5/2023: in het VAC Virginie Lovelinggebouw te Gent 

Maandag 22/5/2023: in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel

Meer info en inschrijven via: GO! Pro - Infodag Preventie en Bescherming 2023 (g-o.be)                                                                                                 

Prijs: 135 euro
Inbegrepen: deelname aan de infosessies, catering, boek 'Naar een veilige school' (waarde= 55 euro), attest van deelname


Het programma:

Plenair

Vanaf 9u20 u tot 10.00u: onthaal met koffie/thee. 

Van 10.00u tot 10u05: welkomstwoord door Guy Linten, preventieadviseur-coördinator  

Van 10u05 tot 10u50: 'MyMindScan als verbinding tussen preventie en beleid?', door Dr. ir. Stijn Quanten, Othor BV
Aansluitend: de uitreiking van de preventie-award


Van 11.00u tot 12u30u: infosessie naar keuze:

Leerlingen met medische noden op school

Op elke school zitten leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte of andere gezondheidsproblemen. Ze hebben vaak dagelijks nood aan medicatie of andere medische ondersteuning, ook tijdens de schooluren. Wat kan van scholen verwacht worden? Wat is de huidige juridische context?

Lesgever: Inge Van Trimpont / Sarah Behets (POC)  

Legionellabeheering

De do's en don'ts bij de opbouw van een sanitair drinkwaternet.

Lesgever: Xavier De Wintere -  Aquadomo 

Project CO2, verluchten en ventileren - resultaten en adviezen  

De voorbije jaren leerden ons het grote belang van luchtkwaliteit in binnenruimten.  

In het project CO2, verluchten en ventileren werd een studie uitgevoerd van de ventilatie in klaslokalen zonder mechanische ventilatie, door middel van CO2-metingen, waarbij verschillende ventilatiescenario's zijn bekeken. 

Op basis van de beschikbare ventilatieopeningen is voor elk lokaal de theoretische maximale bezetting berekend om de CO2-concentratie onder de 900 ppm te houden (de N900-waarde).  

Per lokaal is op basis van de beginconcentratie ook berekend hoe het CO2-gehalte zou stijgen bij afwezigheid van enige ventilatie. 

Lesgever: Guy Van Herf - Cohezio  


Crisisbeheer op school  

Jaarlijks verplichte evacuatieoefening ergens in oktober: Iedereen op minder dan 5 minuten op de verzamelplaats, super. Eerste interventieploeg naar plaats van onheil: OK. Opvangverantwoordelijke hulpdiensten op post aan ingang school: OK. Evacuatieverantwoordelijke deelt mee: geen vermisten. Oef. Einde oefening. Alles wordt op het evacuatieblad genoteerd en opgeladen in Epos. 
Deze handelingen kennen we allemaal…maar…wat als het echt brandt?  

Waar lag dat intern noodplan nu ook alweer en wat stond er allemaal in? Wie zat nu alweer in dat crisisteam?  

Welke middelen worden er ontplooid bij een schoolbrand? Wat is een motorkapoverleg waarvan we deel kunnen uitmaken? Begrippen als Alfa-zijde, CP-OPS, CC, operationele coördinatie, perimeters e.a. worden in deze sessie verduidelijkt. Hoe communiceren we het best met de leerlingen, de ouders, de bevolking? 

Hoe gaan we om met de pers? 
We eindigen met een realistische tafeloefening waarin de voorgaande begrippen aan bod komen.  

Lesgever: Wim Huybrechts - Adj. brandpreventieadviseur brandweerpost Landen en contactpersoon P&B Landen – Zoutleeuw – Grimde 


Speeltoestellen 

Het creëren van een veilige speelomgeving voor kinderen. Hoe speelterreinen en speeltoestellen in je eigen school organiseren, inrichten en controleren? De verplichtingen en verantwoordelijkheden, de speelwaarden en speelnormen, de risico's

en hoe deze op te volgen.  

Het inrichten van natuurlijke speelomgevingen, fitnesstoestellen, opblaasbare events en bijkomende risico's... 

Lesgever: Nunzio Gravano - preventieadviseur scholengroep 14 Maasland 


Veerkracht: ondanks tegenslag boven water blijven 

Ons leven zit vol kleine en grote uitdagingen. Er komt in onze moderne maatschappij steeds meer op ons af en dat vraagt veel van ons. Ondanks tegenslagen en stress blijven de meeste mensen het gros van de tijd echter relatief goed functioneren.

Ze tonen 'veerkracht': het vermogen om bij moeilijkheden terug recht te veren en je aan te passen aan de uitdagingen. In deze workshop kom je meer te weten over veerkracht en hoe we onze veerkracht kunnen vergroten. 

Lesgever: preventieadviseur psychosociale aspecten Cohezio 


Van 12u30 tot 13u30: middaglunch (buffet)

Van 13u30 tot 15.00u: infosessie naar keuze:

Gezondheidsbeoordelingen bij de arbeidsarts: wat moet en wat kan? 

Te veel mensen zien de arbeidsarts nog steeds als een controleur.
Nochtans staat bij elk contact van de arbeidsarts met de werknemer het mentale en fysieke welbevinden van deze laatste centraal.
Er zijn uiteraard wettelijke bepalingen waarbij "onderworpen" werknemers verplicht een periodieke gezondheidsbeoordeling dienen te krijgen. 

Maar ook naast deze verplichte contacten kunnen werknemers op eigen initiatief een beroep doen op de arbeidsarts om hun werkomstandigheden "werkbaar" te houden en hun fysieke of mentale integriteit te vrijwaren.
Wat moet en wat kan? 

Lesgever: Arbeidsarts Cohezio 


Preventie van de uitval van startende leerkrachten 

Hoe is het mogelijk dat in een tijd van een ongekend lerarentekort toch nog steeds startende leerkrachten ontgoocheld het onderwijs verlaten?  

Verschillende onderzoeken tonen aan dat uitval van startende leraren voorkomen kan worden door het onthaal en de begeleiding van deze collega's te verbeteren. 

In deze workshop gaan we proberen uit te zoeken of de uitval van beginnende leerkrachten kan voorkomen worden door het onthaal en de aanvangsbegeleiding te optimaliseren. 

Lesgever: Ann Goeman – Gemeenschappelijke preventiedienst GO! 

Energietips 

Doelgroep voor deze sessie: bestaande gebruikers, nieuwe gebruikers en beginners. Van concrete tips en weetjes om uw schoolfactuur te verlagen, tot quick-wins: wat zijn ze en wat brengen ze op?  

Hoe starten wij als school een doordacht langetermijnenergiebeleid op? Wat betekent het capaciteitstarief voor mijn school en bij mij thuis. 

Lesgever: Wim Goris – preventieadviseur Huis11


Crisisbeheer op school  

Jaarlijks verplichte evacuatieoefening ergens in oktober: Iedereen op minder dan 5 minuten op de verzamelplaats, super. Eerste interventieploeg naar plaats van onheil: OK. Opvangverantwoordelijke hulpdiensten op post aan ingang school: OK. Evacuatieverantwoordelijke deelt mee: geen vermisten. Oef. Einde oefening.  Alles wordt op het evacuatieblad genoteerd en opgeladen in Epos. 
Deze handelingen kennen we allemaal…maar…wat als het echt brandt?  

Waar lag dat intern noodplan nu ook alweer en wat stond er allemaal in? Wie zat nu alweer in dat crisisteam?  

Welke middelen worden er ontplooid bij een schoolbrand? Wat is een motorkapoverleg waarvan we deel kunnen uitmaken? Begrippen als Alfa-zijde, CP-OPS, CC, operationele coördinatie, perimeters e.a. worden in deze sessie verduidelijkt.

Hoe communiceren we het best met de leerlingen, de ouders, de bevolking? 
Hoe gaan we om met de pers? 
We eindigen met een realistische tafeloefening waarin de voorgaande begrippen aan bod komen.  

Lesgever: Wim Huybrechts - Adj. brandpreventieadviseur brandweerpost Landen en contactpersoon P&B Landen – Zoutleeuw – Grimde 


EPOS: nieuwe toepassingen 

Tijdens deze sessie worden basisfuncties en de nieuwe features van EPOS toegelicht. Zo krijgen nieuwe gebruikers de kans om EPOS te ontdekken en de beginnende gebruikers die reeds in EPOS werken de mogelijkheid om de nieuwigheden te ontdekken. 

Lesgever: Akin Yildiz – preventieadviseur Gemeenschappelijke preventiedienst


Omgaan met agressie: enkele handvaten 

We kunnen er niet omheen: als personeelslid in het onderwijs worden we steeds vaker geconfronteerd met (verbale) agressie van derden, zoals leerlingen en ouders. Wat de zaak nog moeilijker maakt: bijna al onze instinctieve reacties op agressie

gooien enkel olie op het vuur. Hoe verhogen we onze weerbaarheid wanneer we geconfronteerd worden met gewelddadig gedrag? Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet uit de hand loopt? En welke stappen ondernemen we het best om ook op organisatieniveau maatregelen te kunnen nemen? Dat komt aan bod in deze workshop. 

Lesgever: preventieadviseur psychosociale aspecten Cohezio 

Herbekijk het plenaire deel van de infodag in Brussel en de ppt van de infodagen (2022).

En de uitreiking van de preventie-award 2022 (regio Centrum)
De opnames over Stemergonomie in het onderwijs (2019) en Risicopreventie en verzekeringen (2015) kan je raadplegen in de rubriek Instructiefilms.