Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Oriënteringsnota van oud-minister Pascal Smet

​In zijn oriënteringsnota (zie Documenten onderaan) geeft oud-onderwijsminister Pascal Smet de contouren voor een hervorming aan. Samengevat luidt de boodschap: alle leerlingen moeten hun talenten en interesses maximaal kunnen herkennen en ontwikkelen.

De nota zet in op een algemene vorming voor alle leerlingen met competentiegericht onderwijs, zodat ze zich met de nodige kennis, attitudes en vaardigheden lerend uit de slag kunnen trekken om nadien goed opgeleid een job op de arbeidsmarkt te vinden of hogere studies aan te vatten.

Het wegnemen van de schotten tussen ASO, TSO, KSO en BSO moet het verschil in maatschappelijke waardering terugdringen en het ‘watervalsysteem' tegengaan.

In een brede en gemeenschappelijke eerste graad kunnen leerlingen kennismaken met zes 'belangstellingsgebieden':

  • techniek en wetenschappen;
  • natuur en wetenschappen;
  • welzijn en sociale wetenschappen;
  • handel en economische wetenschappen;
  • creatie en kunst;
  • taal en letterkunde.

'Differentiatie' is een ander sleutelbegrip: sterke leerlingen worden extra uitgedaagd en leerlingen die minder presteren, tracht men zo veel mogelijk bij te spijkeren. Voor kinderen die geen getuigschrift basisonderwijs behaald hebben is er bovendien een 'schakelblok' van maximum drie jaar, zodat ze alsnog bij de andere leerlingen in de eerste graad kunnen aansluiten of doorgaan naar beroepsopleidingen.

Vanaf de tweede graad - normaal op de leeftijd van 14 jaar - maken de leerlingen in een 'belangstellingsgebied' een keuze voor een algemene of een meer specifieke studierichting, om vervolgens in de derde graad af te ronden in een studierichting die goed zou moeten aansluiten op de arbeidsmarkt of bedoeld is om door te stromen naar het hoger onderwijs.