Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplannen SO

​Via deze pagina zijn alle leerplannen secundair onderwijs te raadplegen.

Leerplannen modernisering SO

De nieuwe lessentabellen vind je hier

Leerplannen 2de graad, 2e leerjaar - lopend schooljaar

De bijbehorende lessentabellen en informatie m.b.t. het organiseren van het curriculum binnen de 2de graad SO, 2e leerjaar, kan hier worden geraadpleegd. Ook de vakkenkoppelingen kun je hieronder downloaden.

Leerplannen 6e jaar en 7e jaar SO

Voor het 6de en 7de jaar secundair onderwijs zijn alle leerplannen hieronder te raadplegen voor het lopende schooljaar. 

Onderstaande leerplannen zijn hier niet in opgenomen en zijn dus apart te raadplegen:

Andere leerplannen


Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel

Stephanie Van Hoe

pedagogisch medewerker, Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel