Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Beschrijving van de studierichtingen

PBD-GO! heeft voor een groot aantal 'nieuwe' studierichtingen van de tweede en derde graad SO een document ontwikkeld om duidelijk te beschrijven wat ze omvatten.

Deze documenten zijn volgens een vaste format geschreven, waarbij we aandacht besteden aan

  • de componenten waaruit de nieuwe studierichting is opgebouwd
  • een vergelijking met verwante 'nieuwe' studierichtingen
  • een vergelijking, waar mogelijk, met huidige studierichtingen en eventuele accentverschuivingen
  • inhoudelijk verwante studierichtingen in de derde graad
  • doorstroom HO bij deze studierichtingen uit de derde graad.

Deze documenten zijn bedoeld om keuzes van scholen betreffende concordanties en programmaties te faciliteren en schoolteams snel en efficiënt te informeren. Voor de ondersteuning bij de regelgeving rond programmaties kun je hier terecht.

Hier vind je een overzicht dat we stelselmatig aanvullen.

2e graad

Finaliteit doorstroom:


Domeinoverschrijdend Aso
Domeingebonden Tso/kso
Taal en cultuur Economische wetenschappen
Grieks-Latijn
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen
Sportwetenschappen

Stem Biotechnologische STEM-wetenschappen
Technologische wetenschappen
Kunst en creatie
Land- en tuinbouw Biotechnologische wetenschappen
Economie en organisatie Bedrijfswetenschappen
Maatschappij en welzijn Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Sport
Voeding en horeca Biotechnologische wetenschappen


Dubbele finaliteit:


Tso/kso
Taal en cultuur
Taal en communicatie
Toerisme
Stem Biotechnieken
Bouwtechnieken
Elektromechanische technieken
Elektrotechnieken
Houttechnieken
Voertuigtechnieken
Kunst en creatie
Land- en tuinbouw

​Plant-, dier- en milieutechnieken

Economie en organisatie Bedrijf en organisatie
Toerisme
Maatschappij en welzijn Wellness en lifestyle
Creatie en mode
Maatschappij en welzijn
Sport Sport
Voeding en horeca Bakkerijtechnieken
Horeca
Slagerijtechnieken


Finaliteit arbeidsmarkt:

Bso
Taal en cultuur Onthaal en recreatie
Stem
Bouw
Elektriciteit
Hout
Mechanica
Printmedia
Schilderen en decoratie
Kunst en creatie 
Land- en tuinbouw Plant, dier en milieu
Economie en organisatieOrganisatie en logistiek
Maatschappij en welzijn Haar- en schoonheidsverzorging
Moderealisatie en textielverzorging
Zorg en welzijn
Sport Beweging en sport
Voeding en horeca
Bakkerij
Restaurant en keuken
Slagerij

 


3e graad
Finaliteit arbeidsmarkt:

Bso
Taal en cultuur
Stem
Binnen- en buitenschrijnwerk 
Binnenschrijnwerk en interieur 
Elektrische installaties 
Lassen-constructie 
Mechanische vormgeving 
Onderhoudsmechanica auto 
Kunst en creatie 
Land- en tuinbouw
Economie en organisatieLogistiek 
Maatschappij en welzijn
Assistentie in wonen, zorg en welzijn
Sport
Voeding en horeca
Brood- en banketbakkerij 
Grootkeuken en catering 
Restaurant en keuken 

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel