Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie modernisering SO

De uitrol van de modernisering met nieuwe of vernieuwde studierichtingen enerzijds én het invoeren van nieuwe (specifieke) eindtermen in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs (als gevolg van het Arrest van het Grondwettelijk Hof) anderzijds leiden tot nieuwe leerplannen die ingaan op 1 september 2023 voor het derde en het vijfde jaar. Het vierde en het zesde jaar volgen 1 jaar later. Niet alleen werden de doelen geactualiseerd, het leerplan werd ook in een nieuw jasje gestoken om dicht aan te sluiten bij het format van de nieuwe (specifieke) eindtermen en de doelen die leiden tot beroepskwalificaties. 

Infosessies nieuwe leerplannen - mei/juni 2023

Om iedereen wegwijs te maken in de nieuwe doelen en (eventueel) aangepaste inhouden organiseert PBD-GO! in de periode mei-juni digitale infosessies als een eerste kennismakingmet het nieuwe leerplan. Naast deze kennismaking wordt ook het traject van de verdere ondersteuning waarop leraren en scholen beroep kunnen doen, geschetst. 

Infosessies 2e graad:

Infosessies 3e graad:

Om de sessies efficiënt te laten verlopen, worden er korte informatieclips opgenomen die je vooraf moet bekijken. Ze zijn nodig om de informatie die tijdens de sessies wordt gegeven vlot te begrijpen. Het bekijken van de beide clips neemt niet veel tijd in beslag. 

 


 


Leerplannen en lessentabellen

De leerplannen basisvorming publiceren alle onderwijsverstrekkers op woensdag 29 maart. Voor het specifieke gedeelte voorzien we de publicatie ten laatste midden mei. De leerplannen blijven onder voorbehoud van de goedkeuring van de eindtermen door het Vlaams Parlement. 


Nieuws

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel