Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Leerplanimplementatie modernisering SO

De modernisering van het secundair onderwijs omvat enerzijds nieuwe of vernieuwde studierichtingen en anderzijds nieuwe (specifieke) minimumdoelen en doelen die leiden tot beroepskwalificaties. Dit resulteert in nieuwe leerplannen die voor de tweede en derde graad zijn ingegaan op 1 september 2023 voor het derde en het vijfde jaar. Het vierde en het zesde jaar volgen in september 2024. 

Niet alleen werden de doelen geactualiseerd volgens de GO!-visie, het leerplan werd ook in een nieuw jasje gestoken om dicht aan te sluiten bij het format van de nieuwe (specifieke) minimumdoelen en de doelen die leiden tot beroepskwalificaties. Voor de eerste graad heeft de modernisering ook geleid tot nieuwe minimumdoelen basisvorming. De nieuwe leerplannen gebaseerd op de nieuwe minimumdoelen zullen ingaan vanaf 1 september 2024 voor het eerste jaar. Het tweede jaar volgt 1 jaar later. 


Leerplanimplementatie 1e graad

In mei 2024 organiseren we infosessies over de leerplannen van de eerste graad. Tijdens deze infosessies bieden we al een eerste inzicht in hoe je de nieuwe doelen moet lezen en wat de wijzigingen precies zijn ten opzichte van de vorige leerplannen. Naast deze kennismaking wordt ook het traject van de verdere ondersteuning waarop leraren en scholen beroep kunnen doen, geschetst. Hiervan zullen ook opnames beschikbaar worden gesteld op de virtuele ruimte op smartschool.

Vanaf het schooljaar 2024-2025 bieden we vervolgsessies aan die dieper ingaan op de doelen van het leerplan. We zullen samen onderzoeken hoe verschillende doelen zich tot elkaar verhouden en welke kansen daaruit voortvloeien. Hou zeker onze kalender in het oog om je in te schrijven voor deze sessies.


Informatieclips nieuwe leerplannen

Om alle sessies efficiënt te laten verlopen, worden er korte informatieclips opgenomen die je vooraf moet bekijken. Ze zijn nodig om de informatie die tijdens de sessies wordt gegeven vlot te begrijpen. Het bekijken van de clips neemt niet veel tijd in beslag.  

 


 


 Nieuws

Jouw contactpersoon

Pedagogische begeleidingsdienst

Pedagogische begeleidingsdienst

Willebroekkaai 36, 1000 Brussel