Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Masterplan hervorming SO

Op 4 juni 2013 keurt de Vlaamse regering het Masterplan Hervorming SO goed. Dit masterplan heeft tot doel ‘de prestaties van moeilijk lerenden en de meest gemotiveerden op Europees topniveau te brengen en het aantal niet-gekwalificeerde schoolverlaters te verminderen. Het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten moet in de toekomstige hervorming centraal staan.’

Het masterplan geeft uitvoering aan het regeerakkoord en bouwt verder op de conclusies van het rapport-Monard en de oriënteringsnota 'Mensen doen schitteren' van minister Pascal Smet.

Het rapport-Monard en de oriënteringsnota 'Mensen doen schitteren' zijn geschreven vanuit een onderwijsvisie. Het 'Masterplan hervorming SO' daarentegen is het resultaat van een politiek compromis, met de nadruk op de eerste graad.