Ben je geen GO! professional? Surf dan naar www.g-o.be, onze algemene website.
menu

Eindtermen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde met het arrest van 16 juni 2022 de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs . Ze motiveren deze beslissing met de vaststelling dat de eindtermen te gedetailleerd zijn. Het effect van de vernietiging gaat pas in na het schooljaar 2024-2025. Zo krijgt de overheid voldoende tijd om nieuwe eindtermen te formuleren en de onderwijsnetten en -koepels om nieuwe leerplannen te ontwikkelen. Hier vind je de persmededeling van het Grondwettelijk Hof bij het arrest

Het GO! betreurt de beslissing en vraagt aan de Vlaamse Regering en het Parlement om vaart te zetten achter het vormgeven van de aangepaste set eindtermen, en dat ze dit doen op een manier waardoor we het al geleverde werk zoveel mogelijk kunnen blijven gebruiken. “Dit is vooral een domper voor onze leerkrachten, die de voorbije jaren ontzettend veel werk verzet hebben om de nieuwe eindtermen in hun lessen te verwerken”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. “We vragen met aandrang aan de Vlaamse Regering en het Parlement om zo snel mogelijk aangepaste eindtermen te voorzien zodat we tegen september 2024 met aangepaste leerplannen kunnen starten. Daarbij willen we rekening houden met het vele werk dat onze leraren al verzet hebben, zodat dat niet verloren gaat.”
 

Op weg naar nieuwe GO! leerplannen voor de tweede en derde graad

Na een zomer onderhandelen, zette de Vlaamse Regering met de conceptnota van 23 september de planning en spelregels uit om de eindtermen voor de tweede en derde graad te herzien. In oktober formuleerden specialistenwerkgroepen, het GO! is daarin vertegenwoordigd, een voorstel tot nieuwe eindtermen. Ontwikkelcommissies verfijnen vervolgens dat voorstel tot eindtermen die nog door de Vlaamse overheid gevalideerd en tenslotte ook door het parlement goedgekeurd moeten worden. We spraken met alle onderwijsverstrekkers af om de ontwerpversie van de eindtermen basisvorming op 16 januari te communiceren en de ontwerpversie van de specifieke eindtermen op 27 februari.

Vanaf december gaat PBD-GO! al aan de slag in leerplancommissies om samen met leraren de eindtermen uit te werken tot GO! leerplannen. Hoe die leerplannen er precies uit zullen zien leggen we samen met de Raad van het GO! de komende weken vast. We voorzien de publicatie van de lessentabellen in april en de leerplannen in mei, een heuse race tegen de tijd! Vanaf mei organiseert PBD-GO! infosessies om leraren wegwijs te maken in de nieuwe GO! leerplannen.

In de planning hieronder vind je alle details over het traject dat de eindtermen afleggen om tot die GO! leerplannen te komen. We hebben helaas de timing van een aantal stappen niet zelf in de hand. In de werkgroepen en ontwikkelcommissies zitten we zelf niet aan het roer en elke vertraging zet de daaropvolgende ontwikkeling van de GO! leerplannen onder druk. 

Ongeacht de situatie, staan de begeleiders van PBD-GO! klaar om je te helpen met een vlotte opstart van de tweede en derde graad in september 2023. 

Planning-leerplannen-SO-749.png

We capteren jullie vragen graag via
pbd@g-o.be. De antwoorden voegen we telkens toe aan de nieuwe FAQ.